R e k l a m a

Na sesji rady miasta o budynku dla szkoły muzycznej. Nadal bez konkretów

-

Jeden z najważniejszych punktów czwartkowej sesji Rady Miasta Bochnia dotyczył możliwości przekazania nieruchomości Państwowej Szkole Muzycznej w Bochni. Informacja burmistrza w zasadzie ograniczyła się do danych dotyczących budynku przy ul. Regis 2. Nie było konkretnych deklaracji, czy sposobów rozwiązania sprawy, co spotkało się z negatywną oceną większości radnych.

Od kilkunastu tygodni Krzysztof Krawczyk, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni, nie ustaje w walce o utrzymanie w Bochni szkoły muzycznej II stopnia. Apel dotyczy prośby o przekazanie na cele dydaktyczne budynku przy ul. Regis 2.

Szkoła potrzebuje dodatkowego obiektu, bo siedziba przy pl. Okulickiego 1 jest zbyt mała, aby pomieścić wszystkich uczniów. W marcu Krzysztof Krawczyk przyznał, że szkole II stopnia grozi likwidacja. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Informacja burmistrza

Dyskusję rozpoczął zastępca burmistrza Gustaw Korta, który odczytał „Informację Burmistrza Miasta na temat możliwości przekazania nieruchomości Państwowej Szkole Muzycznej w Bochni” (burmistrza Stefana Kolawińskiego nie było, bo pojechał do Krakowa na rozmowę z wojewódzkim konserwatorem zabytków ws. zadania „Rynek OD-NOWA”).

Ewentualne przekazanie odpłatne lub nieodpłatne nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Bochni będzie wymagało zgody Rady Miasta Bochnia na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dopuszczalnymi formami przekazania nieruchomości mogą być: darowizna, odpłatne zbycie, zamiana, dzierżawa, najem, użyczenie na okres powyżej trzech lat – mówił Gustaw Korta odczytując pismo Stefana Kolawińskiego.

W nawiązaniu do wystąpienia dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni jakie miało miejsce na marcowej sesji Rady Miasta Bochnia w kwestii przekazania Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia budynku stanowiącego własność Gminy Miasta Bochnia położonego przy ul. Regis 2 (…) informuję, iż łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi: 594 m kw. i stanowi ona przedmiot użyczenia bądź najmu na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów – czytał Gustaw Korta.

W budynku tym znajdują się: 1) straż miejska, która od 2014 r. zajmuje powierzchnię 419 m kw., aktualna umowa użyczenia została zawarta na okres od 16 marca 2017 r. do 15 marca 2020 r.; 2) Polski Związek Niewidomych, który posiada umowę użyczenia zawartą na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2020 r., użyczona powierzchnia to 24,68 m kw., z której w części korzysta również Fundacja Auxilium; 3) Polski Związek Emerytów i Rencistów, jest to umowa najmu zawarta na okres od 5 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2020 r., wynajmowana powierzchnia to 22 m. kw.; 4) Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, umowa najmu zawarta na okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2020 r., a wynajmowana powierzchnia to 15 m. kw.; 5) jest tam mieszkanie komunalne o powierzchni 88,83 m. kw., które posiada umowę najmu zawartą od 28 stycznia 1991 r. na czas nieoznaczony, jest tam zameldowanych 6 osób – kontynuował Gustaw Korta.

Następnie poinformował, że remont i adaptacja budynku przy ul. Regis 2 kosztowała ponad 800 tys. zł. – Przekazanie budynku na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia wiązałoby się z zapewnieniem powyższym instytucjom lokali zastępczych oraz zamiennego lokalu dla najemców mieszkania komunalnego. Wygeneruje to oczywiście kolejne, w tej chwili nieokreślone, koszty po stronie Gminy Miasta Bochnia. Nadmieniam również, że Gmina Miasta Bochnia w przeszłości deklarowała wolę wydzierżawienia Zespołowi Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni zabudowanej nieruchomości komunalnej przy ul. Rzeźnickiej 3. Jednakże propozycja ta nie uzyskała akceptacji – zakończył odczytywanie pisma Gustaw Korta.

„Dalej jesteśmy w tym samym punkcie”

Informacja przedstawiona przez Gustawa Korta nie wszystkim się spodobała. – Myślałam, że to będzie forma konkretnego rozwiązania, że już pan burmistrz wyrazi swoje zdanie na temat tego w jakiej formie miałoby to być. Tutaj okazuje się, że nic nie wnosi dzisiaj do sprawy ta wypowiedź pana burmistrza, więc dalej jesteśmy w tym samym punkcie – powiedziała radna Anna Morajko.

Przenosiny straży miejskiej w okolice basenu?

Jednym z rozwiązań poprzedzających ewentualne przekazanie szkole muzycznej obiektu przy ul. Regis 2 jest przeniesienie straży miejskiej do opuszczonego budynku przy ul. Poniatowskiego (w pobliżu basenu).

Obiekt jest w kiepskim stanie technicznym (nieużywany od 10 lat). Zlecona przez burmistrza ekspertyza wykazała, że lepszym rozwiązaniem jest rozebranie obiektu i budowa od nowa. W czwartek Gustaw Korta poinformował, że szacunkowy koszt tej operacji to ok. 3,4 mln zł.

Według radnego Jerzego Lysego, który zapewnił, że osobiście oglądał budynek przy basenie, wystarczy wykonać remont. Jego koszt oszacował na ok. 400-450 tys. zł.

Widzę, że temat jest załatwiony metodą „na odwal się” i jeszcze do tego z pseudouzasadnieniem, dlaczego nie można, bo przecież miasto poniesie gigantyczne dodatkowe koszty – skomentował radny Jerzy Lysy.

Co dalej?

Jerzy Lysy zapowiedział, że na następną sesję radni z klubu Bocheńskie Porozumienie (Jerzy Lysy, Damian Słonina, Janusz Możdżeń) przygotują projekt uchwały ws. bezpłatnego przekazania budynku przy ul. Regis 2 Skarbowi Państwa na cele szkoły muzycznej. Zachęcił przy tym, aby zainteresowani radni z innych klubów przyłączyli się do tej inicjatywy.

Sceptycznie o pomyśle wypowiedział się radny Kazimierz Ścisło. – Po raz kolejny miasto ma sfinansować wszystko, czyli zapłacić za wszystko. Tak płaciliśmy za RPK, dopłaciliśmy ogromne kwoty, a niewiele z tego skorzystaliśmy. (…) Do tej szkoły (muzycznej) chodzą uczniowie z powiatu bocheńskiego (na 296 uczniów w zespole szkół 135 to mieszkańcy Bochni – przyp. red.) – powiedział Kazimierz Ścisło.

Uważam, że inne jednostki samorządu terytorialnego powinny się w to bardzo mocno włączyć, ponieważ dzieci, które uczęszczają do tej bardzo zacnej szkoły i rozsławiają Bochnię, są z terenu powiatu bocheńskiego – stwierdził radny Kazimierz Ścisło.

Według radnego Jana Balickiego proponowana przez Jerzego Lysego uchwała jedynie „zamknie temat”, ale go nie „załatwi”. – Trzeba spojrzeć na to szeroko. To nie jest takie proste majątkiem ot tak na prawo i lewo rozdawać. Nawet przy bardzo szczytnym celu – zaznaczył Jan Balicki.

Wystąpienie Marka Piekarczyka

W sprawie obrony szkoły muzycznej II wypowiedział się Marek Piekarczyk. Powiedział m.in. „Jeżeli mogę coś zasugerować: albo mamy jakiś cel, albo go nie mamy. Jeżeli go nie mamy to nie dyskutujmy, nie traćmy czasu – zajmijcie się obligacjami, pieniędzmi, tworzeniem następnej ulicy banków w Bochni. Zrobimy następne urzędy, może zrobimy jeszcze jedną straż miejską, bo jedna za mało…”.

Więcej o jego wystąpieniu, a także komentarzu radnej Marty Babicz, pisaliśmy już TUTAJ.

Na koniec tej części obrad radny Damian Słonina przypomniał jeszcze stanowisko ministerstwa kultury w sprawie możliwości sfinansowania adaptacji budynku po byłym pogotowiu ratunkowym przy ul. Konstytucji 3 maja. Z pisma wynika, że ministerstwo mogłoby rozpocząć to zadanie najwcześniej w 2022 r.

Wniosek o spotkanie

Pod koniec sesji, w punkcie „wolne wnioski”, radna Anna Morajko zaproponowała, aby burmistrz Stefan Kolawiński zorganizował spotkanie z udziałem władz powiatu bocheńskiego oraz gmin powiatu bocheńskiego, a także radnych Rady Miasta Bochnia.

Celem spotkania miałoby być wypracowanie konkretnego rozwiązania. – Nie możemy tak kilka miesięcy na ten temat debatować i nic z tego nie wynika – argumentowała Anna Morajko.

Wniosek poparło 20 radnych. Od głosu wstrzymała się radna Marta Babicz.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia