R e k l a m a

Małopolska. Ogromny wzrost liczby wstępujących do Wojsk Obrony Terytorialnej

-

W miniony piątek po raz drugi w tym roku bramy 11 Małopolskiej Obrony Terytorialnej przekroczyło blisko 150 nowych ochotników. Zgłaszają się osoby po przeszkoleniu i przysiędze wojskowej, jak i nowicjusze, którzy chcą zdobyć doświadczenie wojskowe i mieć wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Ci drudzy złożą przysięgę wojskową 2 kwietnia w Chrzanowie w obecności swoich rodzin i starszych służbą kolegów.Szkolenie

18 marca rozpoczęło się 16-dniowe szkolenie podstawowe i 8-dniowe wyrównawcze. Tuż po przekroczeniu bramy Jednostki Wojskowej w podkrakowskiej Rząsce ochotnicy w pierwszej kolejności przeszli przez punkty komisji kwalifikacyjnej dokonując formalności ewidencyjnych. Następnie po umundurowaniu i pobraniu sprzętu rekruci odbyli test sprawności fizycznej.

Kolejny dzień rozpoczął się od pierwszej pobudki. Tuż po śniadaniu odbyły się zajęcia z budowy i obsługi broni – karabinka MSBS Grot. Kolejne dni szkolenia ochotnicy spędzą na Garnizonowych Ośrodkach Szkoleniowych. Instruktorzy największy nacisk położą na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz udzielania pierwszej pomocy.

W czasie szkolenia kandydaci wykonają liczne strzelania z karabinka Grot. Zajęcia taktyczne, które łączą wszystkie zagadnienia niezbędne żołnierzowi na polu walki prowadzą bardzo doświadczeni instruktorzy. W ostatnim dniu kandydaci odbędą egzamin końcowy – tak zwaną „pętlą taktyczną”. Każdy Terytorials wykona podczas tego sprawdzianu zadania taktyczne i ogniowe po wyznaczonej trasie na mapie.

Niezwykłym momentem dla żołnierzy będzie uroczysta przysięga wojskowa połączona z pokazem sprzętu, która odbędzie się 2 kwietnia na Placu Tysiąclecia (pod Orłem) w Chrzanowie.

Duży wzrost zainteresowania służbą wojskową

W obecnej sytuacji międzynarodowej ogromnie wzrosło zainteresowanie służbą w szeregach pododdziałów 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rekruterzy 11MBOT sami przyznają że telefony dzwonią praktycznie o każdej porze dnia i nocy.
W roku 2022 są przewidziane kolejne szkolenia podstawowe i wyrównawcze, które odbędą się w maju, czerwcu (wakacje z 11MBOT), wrześniu i listopadzie. 

Nowe bataliony

Tak duże zainteresowanie szkoleniami daje kandydatom możliwości pełnienia służby w swoich małych ojczyznach gdzie zamieszkują. W ubiegłym roku Minister Obrony Narodowej podpisał list intencyjny z Burmistrzem Limanowej w sprawie powstania nowego batalionu lekkiej piechoty. To tu zostanie utworzone ponad 600 miejsc dla kolejnych żołnierzy 11MBOT. Następnie pod koniec 2022 roku rozpocznie się formowanie batalionu w Tarnowie. Zainteresowani służbą w batalionach znajdą także miejsca w podkrakowskiej Rząsce oraz Oświęcimiu.

źródłoinf. prasowa

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc