R e k l a m a

Cerekiew. Uroczyście otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy – ZDJĘCIA

-

Wczoraj uroczyście otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy w Cerekwi. Ośrodek docelowo zapewni wsparcie dla 40 podopiecznych. Placówkę prowadzi Fundacja św. Brata Alberta, a jej utworzenie możliwe było dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych przez Powiat Bocheński.

Uroczyste otwarcie poprzedziła Msza św. w kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Cerekwi. Po przecięciu wstęgi i poświęceniu budynku, były przemówienia, podziękowania i gratulacje. Na koniec wychowankowie wspólnie z opiekunkami przygotowali występ artystyczny. W uroczystościach wzięli udział m.in. Ryszard Pagacz II wicewojewoda małopolski, Starosta Bocheński Adam Korta, Ryszard Drożdżak Wicestrosta, Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski Prezes Zarządu Fundacji Św. Brata Alberta, Radni Powiatowi, wykonawcy, byli wychowankowie SOSW, podopieczni i ich rodzice.

Budynek w Cerekwi to obiekt z lat sześćdziesiątych, początkowo pełnił funkcję szkoły podstawowej, a następnie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Szkoły Życia. Po przeniesieniu placówki do Bochni, przez 18 lat obiekt stał niezagospodarowany. Dzięki środkom zewnętrznym z MRiPS w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” pozyskanym przez Powiat Bocheński udało budynek gruntownie wyremontować.

Wymienione zostały okna i drzwi, budynek został docieplony, wymieniono orynnowanie i odnowiono dach. W środku wymieniono wszystkie instalacje, zamontowano nowoczesne ogrzewanie gazowe. Wykonano nowe tynki i wylewki. Wszystkie pomieszczenia zostały również wyposażone w meble, sprzęt do rehabilitacji oraz niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć. Całość prac wyniosła 2,5 miliona złotych, z czego 700 tysięcy to środki z budżetu powiatu bocheńskiego. Reszta to środki rządowe.

– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uruchomienia tej wyjątkowej placówki, a przede wszystkim rodzicom wychowanków, którzy byli siłą napędową tego pomysłu — mówił podczas otwarcia starosta Adam Korta

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cerekwi będzie prowadzić Fundacja im. Brata Alberta, docelowo wsparcie otrzyma tam 40 podopiecznych.

Środowiskowe domy samopomocy są przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. To placówki okresowego dziennego lub całodobowego pobytu, w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc