R e k l a m a

Zakończyła się modernizacja budynku w Cerekwi. Wkrótce ruszy tu ośrodek Fundacji Brata Alberta – ZDJĘCIA

-

Zakończyła się modernizacja budynku po Szkole Życia w Cerekwi. Tuż przed świętami rozpocznie tu działalność Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta. Początkowo Ośrodek obejmie swą opieką 19 podopiecznych, a docelowo 40 osób. Wyremontowany budynek wizytował Zarząd Powiatu w Bochni, który spotkał się z władzami Fundacji.

Budynek w Cerekwi to obiekt z lat osiemdziesiątych, pełnił kiedyś funkcje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Prace remontowe trwały od lipca i miały bardzo szeroki zakres. Wymienione zostały okna i drzwi, budynek został docieplony, wymieniono orynnowanie i odnowiono dach. W środku wymieniono wszystkie instalacje, zamontowano nowoczesne ogrzewanie gazowe. Wykonano nowe tynki i wylewki. Wszystkie pomieszczenia zostały również wyposażone w meble, sprzęt do rehabilitacji oraz niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć.

Zmieniło się również otoczenie budynku. W miejscu istniejących nawierzchni utwardzonych z płyt chodnikowych wykonano nową nawierzchnię z kostki oraz miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Oprócz nowych schodów do budynku prowadzą dwie pochylnie zlokalizowane przy wejściu głównym i od strony dziedzińca. Teren został oczyszczony i wyplantowany. Na wiosnę podopieczni będą mogli urządzić piękny ogród. Zachowany został charakterystyczny słup z gniazdem dla bocianów.

– Niestety zapotrzebowanie na tego typu placówki jest duże – przyznaje Adam Korta, starosta bocheński. – W efekcie zakończonych prac, powstał piękny i w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami obiekt. Placówka nie tylko zapewni terapię osobom z niepełnosprawnościami, ale również będzie dużym wsparciem dla ich rodzin.

Bardzo dziękuję księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu oraz Fundacji im. Brata Alberta za wsparcie, zaangażowanie i chęć niesienia pomocy naszym i nie tylko naszym podopiecznym. Dziękuję również posłankom pani Józefie Szczurek- Żelazko i pani Urszuli Ruseckiej jak również panu wojewodzie Łukaszowi Kmicie za okazane wsparcie – dodaje gospodarz powiatu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cerekwi prowadziła będzie Fundacja im. Brata Alberta. Podopieczni w placówce otrzymają niezbędne wsparcie społeczne, będą mogli nauczyć się samodzielności, jednocześnie zyskają możliwość integracji ze środowiskiem.

Środowiskowe domy samopomocy, zwane inaczej ośrodkami wsparcia, służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Są przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. To placówki okresowego dziennego lub całodobowego pobytu, w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek.

Przebudowany budynek spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Koszt inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych z czego prawie  700 tysięcy to środki z budżetu Powiatu Bocheńskiego, pozostałą kwotę samorząd pozyskał na utworzenie ŚDS z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia