R e k l a m a

Wolne miejsca w DPS-ie w Bochni

-

Dom Pomocy Społecznej w Bochni informuje o możliwości przyjęcia nowych mieszkańców w tym również obywateli Ukrainy. Skierowanie do takiej placówki wymaga dokonania oceny stanu zdrowia oraz ustalenia zakresu możliwości korzystania przez daną osobę z pomocy środowiskowej.

Jakie dokumenty są potrzebne?

  • wniosek, który składa się w ośrodku pomocy społecznej, właściwym według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie,
  • zaświadczenie lekarskie z kwalifikacją do odpowiedniego typu Domu  (druki wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej),
  • zaświadczenie od psychiatry jeśli skierowanie dotyczy ośrodka dla osób przewlekle psychicznie chorych (druki wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej),

W normalnym trybie dokumenty powinny zawierać:

  • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika z opieki społecznej,
  • dokument potwierdzający dochód osoby zainteresowanej,
  • zgodę na ponoszenie odpłatności,
  • opinię dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS.

W przypadku osób z Ukrainy:

  • druk kwestionariusza  dla obywatela Ukrainy uciekającego przed konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju,
  • kartę oceny wg skali Barthel. Formularz wypełnia  lekarz w przychodni lub pielęgniarka środowiskowa.

W nagłych przypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów wymienionych powyżej. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do DPSu.

Dodatkowe informacje dot. przyjęcia, można uzyskać od pracownika pod nr. tel. 14 612 59 90 wew. 30.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia