R e k l a m a

Była pracownica GOPS w Rzezawie skazana za nieprawidłowości przy procedowaniu wniosków 500+

-

Sąd Rejonowy w Brzesku skazał na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata byłą pracownicę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie. Kobieta została uznana za winną nieprawidłowości przy procedowaniu wniosków o świadczenia wychowawcze („500+”) i zasiłki rodzinne w latach 2018-2019. Wyrok jest prawomocny, choć sprawa może jeszcze zostać wznowiona, bo trzy dni temu do sądu wpłynął wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku (co może skutkować wniesieniem apelacji).

O sprawie jako pierwsi pisaliśmy na łamach Bochnianin.pl ponad dwa lata temu (link do naszej publikacji TUTAJ). Po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli zawiadomienie do prokuratury złożył wójt gminy Rzezawa Mariusz Palej.

Gdy tylko dowiedziałem się o nieprawidłowościach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzezawie, zleciłem przeprowadzenie kontroli. Ta wykazała niedopełnienie obowiązków przez dwóch pracowników przy zlecaniu do urzędu wojewódzkiego wypłat środków w ramach programu 500+ w tzw. sprawach transgranicznych, gdy jeden z rodziców mieszka lub pracuje za granicą – powiedział w marcu 2020 r. w rozmowie z Bochnianin.pl Mariusz Palej, wójt gminy Rzezawa.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Brzesku, a akt oskarżenia trafił do Sądu Rejonowego w Brzesku.

Zarzut wobec Reginy B. dotyczył art. 231. § 1 kodeksu karnego i art. 276 kk, czyli przestępstwo urzędnicze połączone z przestępstwem przeciw dokumentom. Zarzut brzmi tak: w okresie od lipca 2018 r. do października 2019 r. w Rzezawie działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru jako funkcjonariusz publiczny osoba zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzezawie nie dopełniła swoich obowiązków w zakresie spraw związanych z koordynacją systemu zabezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń wychowawczych oraz zasiłków rodzinnych GOPS wyjaśnił w rozmowie z Bochnianin.pl Tomasz Kozioł, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Tarnowie.

To niedopełnienie obowiązków polegało na zaniechaniu terminowego i bez zbędnej zwłoki przekazywania wniosków o przyznanie świadczeń do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie na zaniechaniu wzywania osób do uzupełnienia wniosków o przyznanie świadczeń, jeżeli te wnioski zawierały jakieś braki, i brak przekazania do realizacji decyzji o przyznaniu świadczeń oraz ukrywanie dokumentów wytworzonych i będących w dyspozycji GOPS, którymi nie miała prawa rozporządzać. Tym działała na szkodę interesu prywatnego osób uprawnionych do uzyskania tych świadczeń i była to grupa kilkudziesięciu osób oraz na szkodę interesu publicznego – dodał Tomasz Kozioł.

Niedawno zapadł wyrok w tej sprawie, który jest już prawomocny (oskarżona nie złożyła apelacji).

Regina B. została uznana za winną tych czynów i sąd wymierzył jej karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Oprócz tego grzywnę w wysokości 1,5 tys. zł oraz zwrot kosztów sądowych i kosztów pełnomocnika na rzecz gminy Rzezawa – powiedział Tomasz Kozioł.

W sprawie pojawił ostatnio nowy wątek, który może oznaczać wznowienie sprawy.

Wyrok uprawomocnił się 17 marca. Natomiast 10 maja wpłynął do sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, co może zainicjować apelację i w tej chwili ten wniosek jest procedowany. Na razie nie wiadomo więc jakie będą dalsze losy tej sprawy – poinformował Tomasz Kozioł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia