CEEB. Został tylko miesiąc na złożenie deklaracji. Kto musi to zrobić?

-

Urząd Miasta Bochnia przypomina i informuje o obowiązku zgłoszenia źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, na podstawie art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 554. z późń.zm.) o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dalej zwaną „ustawą”.

Ustawa nakłada obowiązek zgłoszenia przez właściciela lub zarządcę budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych, w których są zainstalowane bądź użytkowane źródła ciepła do ogrzewania pomieszczeń lub ciepłej wody użytkowej.

Deklarację „A” (dla budynków mieszkalnych), lub „B” (dla budynków niemieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej) zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Można ją złożyć w formie papierowej, do pobrania ze strony Urzędu Miasta, http://bochnia.eu/obowiazek-skladania-deklaracji-do-ceeb-3/,                                                 

lub ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

bądź elektronicznie przy pomocy profilu zaufanego na stronie:  https://ceeb.gov.pl/

Na każdy budynek musi być wypełniona oddzielna deklaracja. Termin złożenia deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.
W przypadku pytań i niejasności zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu
14 61 49 154.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022