R e k l a m a

CEEB. Został tylko miesiąc na złożenie deklaracji. Kto musi to zrobić?

Urząd Miasta Bochnia przypomina i informuje o obowiązku zgłoszenia źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, na podstawie art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008r....

Ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Kto musi złożyć obowiązkową deklarację?

Wczoraj wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce – chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę....