R e k l a m a

Sąd wstrzymał wykonanie uchwały o likwidacji szkoły muzycznej w Sobolowie

-

Podjęta przez radę gminy Łapanów uchwała o likwidacji szkoły muzycznej w Sobolowie, została zaskarżona do sądu, a ten – choć jeszcze nie rozstrzygnął sprawy – to właśnie zdecydował o wstrzymaniu wykonania tej decyzji. Szkoła nie może zostać zlikwidowana.

Radni przegłosowali uchwałę pod koniec lutego, mimo głośnych protestów społeczności szkoły. Argumentami za likwidacją były wysokie koszty najmu sal, w których funkcjonuje placówka oraz trudna sytuacja finansowa gminy, w której trwa postępowanie naprawcze wdrożone przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Uchwała została zaskarżona, a w miniony poniedziałek (23 maja) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zdecydował o zawieszeniu jej wykonania do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Uznał bowiem, że istnieje niebezpieczeństwo „wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków”. Bo cóż z tego, że np. za kilka miesięcy okaże się, że uchwała była rzeczywiście wadliwa, skoro po drodze na jej podstawie szkoła przestanie istnieć? Decyzja sądu zabezpiecza przed takim scenariuszem.

Tymczasem na jutro (piątek, 27 maja) na godz. 17:00 zwołano nadzwyczajną sesję rady gminy. W porządku obrad znalazło się… uchylenie wspomnianej uchwały w sprawie likwidacji szkoły muzycznej oraz druga uchwała dotycząca przekazania prowadzenia placówki w Sobolowie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Do szkoły muzycznej w Sobolowie uczęszcza prawie 170 dzieci (nie tylko z gminy Łapanów). Pracuje tu 21 nauczycieli i 7 osób administracji i obsługi.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc