R e k l a m a

Matura 2019: Alarmy bombowe w 122 szkołach w całej Polsce

-

W powiecie bocheńskim był tylko 1 taki przypadek – w CKZiU w Łapanowie. Ale maile z informacją o rzekomym podłożeniu bomby dotarły dziś przed egzaminem maturalnym w sumie do 122 placówek w całej Polsce.

– Centralna Komisja Egzaminacyjna została poinformowana przez Centralne Biuro Śledcze Policji o działaniach podejmowanych przez osobę lub osoby, których celem jest sparaliżowanie przebiegu egzaminu maturalnego w sesji majowej w 2019 r. Działania te mają polegać na przesłaniu pocztą elektroniczną do szkół, w których będzie przeprowadzany egzamin maturalny, wiadomości informującej o podłożeniu na terenach tych placówek ładunków wybuchowych – poinformował dr Marcin Smolik , dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Jak wyjaśnia CKE w oficjalnym komunikacie, w ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi ustalony został sposób i harmonogram działań. Informacja została przekazana do wszystkich miejskich, powiatowych oraz wojewódzkich komend policji. – O działaniach tych zostali również poinformowani wszyscy kuratorzy oświaty oraz dyrektorzy szkół, w których przeprowadzany jest egzamin maturalny. Dyrektorzy szkół otrzymali informację o sposobie postępowania w przypadku otrzymania mailowej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego – zaznacza Marcin Smolik.

Z informacji uzyskanych od dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych wynika, że:

  • 122 szkoły zgłosiły do OKE informację o otrzymaniu drogą mailową informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. Szkoły przekazały informację do odpowiednich służb, które dokonały sprawdzenia budynków. Wszystkie alarmy były fałszywe.
  • w 61 szkołach – po sprawdzeniu – egzamin rozpoczął się o godz. 9:00 (zgodnie z harmonogramem)
  • w 57 szkołach – po sprawdzeniu – egzamin rozpoczął się z opóźnieniem; wszyscy zdający rozwiązywali zadania przez 170 minut
  • w trzech szkołach sprawdzenie zostało przeprowadzone w trakcie egzaminu; na czas trwania sprawdzenia egzamin został zawieszony, zdający powrócili do rozwiązywania zadań po zakończeniu prowadzenia czynności sprawdzających przez służby
  • w jednej szkole ewakuowano zdających – egzamin został przerwany, zdający przystąpią do egzaminu w czerwcu.

W Łapanowie 45 osób, które przyszły dziś pisać egzamin z języka polskiego, rozpoczęło egzamin z kilkunastominutowym opóźnieniem.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc