W Bogucicach podsumowano projekt dot. budżetu partycypacyjnego – ZDJĘCIA

-

W środę 15 czerwca w Zespole Szkół Gminnych w Bogucicach odbyła się konferencja podsumowująca realizację przez Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce projektu pn. „Szkolny budżet partycypacyjny” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Podczas konferencji prowadzonej przez Wandę Jantę, a moderowaną przez Marysię Jagaciak z Fundacji Stocznia, przedstawiciele Stowarzyszenia Moc Radości w Jodłówce oraz szkół partnerskich, tj. gospodarza ZSG w Bogucicach oraz PSP w Jodłówce i SP nr 2 w Jadownikach przedstawiali przebieg i rezultaty projektu.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów gminnych, na terenie których realizowany był projekt, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele społeczności szkolnych, w tym rodzice i uczniowie.

Podsumowując projekt i konferencję wszyscy uczestnicy zgodzili się, że szkolne budżety partycypacyjne są najwdzięczniejszym i najlepszym narzędziem partycypacji społecznej i obywatelskiej, ze względu na skalę, tempo działań i widoczność rezultatów. Ponadto włącza przedstawicieli całej społeczności szkolnej tj. uczniów (przede wszystkim!), rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy na równych zasadach decydują o swoim najbliższym otoczeniu jakim jest szkoła.

W ramach projektu złożono w sumie (przez dwie edycje) 99 projektów, z czego zrealizowano 28. W projekcie udział wzięła grupa licząca 1169 osób. Szkoły wzbogaciły się o nowe sprzęty, pomoce dydaktyczne, meble i inne na łączną wartość ponad 60 tys. zł.

Podczas konferencji debatowano również o możliwości finansowania szkolnych budżetów z innych źródeł niż projekty. Nie będzie to łatwe, ale i nie jest niemożliwe.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

lipiec, 2022

X