Awanse nauczycieli i nominacje dla dyrektorów bocheńskich szkół

-

Starosta Bocheński Adam Korta wręczył akty mianowania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Bocheński, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. W czasie uroczystości nominacje odebrali również dyrektorzy szkół, którzy od 1 września obejmą te stanowiska.

Gratuluję awansów, które podkreślają duży dorobek zawodowy. Uważam, że należą się Państwu wielkie wyrazy uznania, to Państwo przyczyniają się swoją codzienną pracą do sukcesów i osiągnięć uczniów naszych szkół. Życzę, aby praca na stanowisku nauczyciela była satysfakcjonująca mimo różnych trudności, zmian prawa i często niezadowalającego wynagrodzenia – powiedział Adam Korta, starosta bocheński.

Do stopnia nauczyciela mianowanego awansowało dziesięciu nauczycieli:

Karina Banaszczak – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Barbara Bulanda – I Liceum Ogólnokształcące w Bochni

Łukasz Konieczny – I Liceum Ogólnokształcące w Bochni

Aneta Kulas – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie

Magdalena Olszewska-Morawska – Zespół Szkół Nr 1 w Bochni

Katarzyna Pajor – Zespół Szkół Nr 1 w Bochni

Monika Radna – Zespół Szkół Nr 1 w Bochni

Leszek Roman – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie

Sławomir Zubel – Zespół Szkół Nr 1 w Bochni

Wojciech Zwierniak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni

Przed odebraniem aktów mianowania awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Następnie Starosta pogratulował i wręczył nominacje dla dyrektorów pięciu jednostek, w których były przeprowadzone postępowania konkursowe:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie – Pani Dorocie Matlędze

II Liceum Ogólnokształcące w Bochni – Pani Edycie Mierzwińskiej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Pani Kindze Pałce

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Pani Joannie Stano-Kulas

Zespół Szkól Nr 1 w Bochni – Pani Sylwii Zajt

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023