R e k l a m a

UWAGA. Bakterie coli w wodzie w dwóch wsiach gminy Bochnia

-

Bocheński sanepid informuje o braku przydatności do spożycia przez ludzi wody pochodzącej ze Strefy Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w gminie Bochnia. W próbkach pobranych dwa dni temu stwierdzono obecność bakterii grupy Coli.

Dopuszczalna wartość parametru bakterii grupy Coli to 0 (zero) jednostek na 100 ml wody. W pobranych próbkach wyniosła ona 14 jtk/100 ml.

Do zakażenia bakteriami grupy Coli dochodzi po wypiciu nieprzegotowanej skażonej wody przez konsumenta, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast kąpiel w wodzie zanieczyszczonej bakteriami grupy Coli może być przyczyną wystąpienia infekcji dróg moczowych.

W związku z powyższym:

  1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do spożywania posiłków.
  2. Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.
  3. Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
  4. Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
  5. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca jako zarządca obiektu został zobowiązany do poinformowania osób korzystających z wody ze strefy o jej braku przydatności do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Strefa Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie rozprowadza wodę wyprodukowaną przez Stację Uzdatniania Wody w Chrostowej. 13 maja w ramach kontroli wewnętrznej została pobrana do badania próbka wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej, na zlecenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu. – Zgodnie z informacją telefoniczną otrzymaną z laboratorium, wyniki powyższego badania nie wskazały przekroczeń badanych parametrów – informuje sanepid.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia