R e k l a m a

Kombinowałeś z dodatkiem węglowym? Możesz mieć kłopoty!

-

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa uczula władze miast i gmin, by rozpatrując wnioski o dodatek węglowy starannie weryfikowały dane podawane przez mieszkańców. A jeśli stwierdzą próbę wyłudzenia dodatku – powinny zawiadomić organy ścigania. Inaczej urzędnicy sami narażą się na kary.

Oficjalne pismo, które trafiło do samorządów w zeszłym tygodniu, związane jest z „niepokojącymi informacjami o próbach wyłudzenia dodatków przez wnioskodawców sztucznie dzielących gospodarstwa domowe”.

„W razie wątpliwości w zakresie prawdziwości informacji przedstawionych przez wnioskodawcę we wniosku, gmina zobowiązana jest do wyjaśnienia stanu faktycznego. W przypadku stwierdzenia przez gminę, że wnioskodawca zamieścił we wniosku informacje niezgodne ze stanem faktycznym, niezbędne jest zawiadomienie organów ścigania oraz odmowa wypłaty dodatku węglowego. W przeciwnym razie kierownik jednostki sektora finansów publicznych naraża się na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Minister Anna Moskwa przypomina, że wnioskodawcom, którzy składają wnioski o dodatek węglowy przedstawiając nieprawdziwe informacje grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

– Brak rzetelnej weryfikacji wniosków o dodatek węglowy ma przełożenie na wysokość wnioskowanych środków do wojewodów, co nie tylko grozi nieprawidłowym ich wydatkowaniem, ale także spowoduje, że może zabraknąć środków dla uczciwych wnioskodawców, którzy złożą wnioski w późniejszym terminie. Będzie to w końcowym rozrachunku działanie na szkodę gminy i jej mieszkańców – dodaje Anna Moskwa.

Minister zwraca uwagę, że gminy dysponują narzędziami pozwalającymi zweryfikować, które gospodarstwa są uprawnione do otrzymania dodatku. – W każdym przypadku złożenia kilku wniosków o wypłatę dodatku węglowego na jeden adres zamieszkania, gmina ma obowiązek wykorzystać wszystkie dostępne w jej zasobach informacje, zgromadzone m.in. w ramach udzielania innych świadczeń opiekuńczych, socjalnych, w tym dodatku osłonowego, jak również informacje dostarczane przez samych mieszkańców na potrzeby złożenia deklaracji dot. wywozu odpadów – wylicza.

Obecnie w parlamencie procedowane są zmiany do ustawy o dodatku węglowym, które pozwolą na ograniczenie procederu wyłudzania dodatków (m.in. zapis, że dodatek będzie przyznawany jedynie gospodarstwom, które zadeklarowały w centralnej ewidencji emisyjności budynków kwalifikowane źródło ogrzewania do dnia 11 sierpnia 2022).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2023