R e k l a m a

Małopolscy seniorzy otrzymali już „czternastki”

-

Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już czternastą emeryturę – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ostatnią transzę wypłat kolejnego w 2022 roku dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego ZUS przekazał 20 września. W Małopolsce wypłacono ponad 613 tys. „czternastek” na łączną kwotę 739 mln zł.

Krakowski oddział przekazał niemal 253 tys. dodatkowych rocznych świadczeń, na łączną kwotę ponad 300 mln złotych. Sądecka placówka ZUS wypłaciła 131 tys. „czternastek”, w łącznej wysokości niemal 163 mln złotych. Na terenie chrzanowskiego ZUS świadczenie otrzymało 128 tys. osób, w łącznej kwocie 151 mln złotych. Natomiast w regionie tarnowskiego oddziału ZUS wypłacono prawie 102 tys. czternastych emerytur, a ich łączna wysokość to 125 mln złotych.

W całym kraju czternastą emeryturę z ZUS otrzymało w tym roku łącznie około 7,2 milionów osób, a wydatkowana na ten cel kwota wynosi ponad 8,7 miliardów zł.

ZUS rozpoczął wypłatę »czternastek« 25 sierpnia. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacane jest wraz z bieżącą emeryturą, rentą lub innym świadczeniem długoterminowym. Świadczenie jest wypłacane z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku, aby otrzymać pieniądze.

Prawo do czternastki mają osoby, które na 24 sierpnia 2022 r. pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę – 1338,44 zł brutto otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymali czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie zostało jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury była niższa niż 50 zł. To oznacza, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4188,44 zł brutto.

Czternastki nie otrzymają także osoby, których wypłata świadczenia głównego była zawieszona na dzień 24 sierpnia, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. W takiej sytuacji dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie przekazane z chwilą wznowienia wypłaty świadczenia.

Pełna wysokość świadczenia na rękę wynosi 1217,98 zł. Od czternastki nie jest odprowadzany podatek, a jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc