R e k l a m a

W Małopolsce ZUS wypłacił 1,6 mld zł na „czternastki” dla emerytów

-

W Małopolsce ZUS przyznał około 710 tys. „czternastek”, a łączna kwota wypłaty to 1,6 mld złotych. Do osób, które otrzymały 14. emerytury, ZUS wysyła listy z informacjami w tej sprawie.

W korespondencji znajdziemy informacje o tym, że adresat otrzymał czternastą emeryturę. Wskazana jest także kwota, jaka została przyznana i wypłacona.

Dodatkowe świadczenie otrzymały osoby, które na ostatni dzień sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki jest podzielona między wszystkich uprawnionych po równo.

Czternastki nie otrzymały osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do niej, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto została wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działa zasada złotówka za złotówkę. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musiało ono wynosić co najmniej 50 zł.

Oznacza to, że czternastka przysługiwała, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Ze świadczenia została pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czternastka jest wolna od wszelkich innych potrąceń, np. od zajęć komorniczych. Nie wlicza się także do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy o 500 plus dla niesamodzielnych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc