R e k l a m a

W każdej gminie wyznaczono punkty dystrybucji jodku potasu

-

W związku z działaniami militarnymi na terytorium Ukrainy powstaje szereg zagrożeń dla krajów sąsiednich, w tym teoretycznie mogące wystąpić zagrożenie radiacyjne. W gminach wyznaczane są miejsca, w których w razie zagrożenia można będzie otrzymać tabletki jodku potasu. Punkty te byłyby uruchomione tylko wówczas jeśli nastąpiłoby jakiekolwiek ryzyko skażenia radioaktywnego na terenie kraju. – Na tę chwilę nie ma zagrożenia, obywatele mogą się czuć bezpiecznie – podkreślał we wtorek na briefingu prasowym wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

O uruchomieniu procedury poinformował jeszcze przed weekendem Błażej Poboży, podsekretarz stanu w MSWiA: – Zdecydowaliśmy o prewencyjnym rozpoczęciu dystrybucji tabletek jodku potasu. To działania rutynowe i przewidziane w przepisach prawa na wypadek ewentualnego wystąpienia skażenia radiacyjnego. Musimy być przygotowani na różne warianty wydarzeń, nawet te najmniej prawdopodobne.

Tabletki trafiły do magazynów w gminach

Pierwszym etapem dystrybucji tabletek jodku potasu było przetransportowanie ich z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Takimi głównymi punktami w Małopolsce były magazyny Komedy Wojewódzkiej PSP w Krakowie (Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Krakowie) oraz Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Do pierwszego z wymienionych punktów trafiło 3 442 000 sztuk tabletek jodku potasu, zaś do drugiego – 1 811 480, czyli łącznie 5 253 480 sztuk.

Następnie tabletki zostały rozdzielone ilościowo na poszczególne powiaty i rozwiezione transportem PSP do Komend Powiatowych/Miejskich PSP. W Komendach Powiatowych PSP zasoby powiatów zostały rozdzielone na poszczególne gminy. Aktualnie dobiega końca etap rozwożenia tabletek do magazynów gminnych.

Tabletek starczy dla każdego, kto będzie ich potrzebował

Niezależnie od wskazanej liczby tabletek zabezpieczane są rezerwy. Wystąpiliśmy do RARS o dodatkowe 500 tysięcy sztuk. Przypominam, że tabletki będą dystrybuowane bezpośrednio do mieszkańców tylko w razie realnego zagrożenia. Odpowiednia ilość jodku potasu została zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował i zgłosi się do danego punktu na terenie swojej gminy – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Punkty Wydawania Tabletek Jodku Potasu w gminach

Aktualnie tabletki jodku potasu są i będą przechowywane w magazynach należących do wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Gminy organizują na swoim terenie Punkty Wydawania Tabletek Jodku Potasu. Mogą to być przychodnie, szpitale, szkoły, bursy, internaty i inne lokalizacje wskazane przez gminy.

W Małopolsce, na chwilę obecną, jest wskazanych łącznie ponad 1,1 tys. punktów. Kolejne gminy na swoich stronach internetowych publikują listy takich punktów.

Przypominam, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów. Jeszcze raz podkreślam, że obecnie nie ma powodów, aby rozpoczynać wydawanie jodku potasu obywatelom. Służby są w gotowości do natychmiastowego uruchomienia tego procesu. Na tę chwilę nie ma zagrożenia, obywatele mogą się czuć bezpiecznie. Sytuacja radiacyjna jest cały czas monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki i Centrale Laboratorium Ochrony Radiologicznej – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W przypadku wystąpienia mało prawdopodobnego, zdarzenia, jakim jest skażenie radiacyjne, służby państwowe natychmiast powiadomią wszystkich mieszkańców wszystkimi dostępnymi kanałami, czyli m.in. za pomocą alertu RCB. Wówczas rozpocznie się dystrybucja bezpośrednio do obywateli. Dystrybucja ta będzie maksymalnie uproszczona. Jeśli pojawi się rzeczywiste zagrożenie, jest oczywiste, że będzie się liczył czas. Osoby zgłaszające się do Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu w gminach nie będą musiały legitymować się dowodem osobistym czy innym dokumentem. Każdy otrzyma taką liczbę tabletek, jak wskaże – dla siebie i dla swoich bliskich, z zaznaczeniem, ze dawkowanie musi się odbywać zgodnie z zaleceniami, inaczej może komuś zaszkodzić – tłumaczy wojewoda.

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki: https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/

Punkty Wydawania Tabletek Jodku Potasu znajdować się będą w każdej gminie – poniżej lista dla Miasta Bochnia, Gminy Bochnia oraz Brzeska.

Bochnia:

 • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Biała 2
 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Oracka 6
 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Konfederatów Barskich 27
 • Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Kazimierza Wielkiego 71
 • Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Gen. Jakubowskiego 12
 • Miejskie Przedszkole nr 1, ul. Gen. Jakubowskiego 12
 • Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Gen. Jakubowskiego 12
 • Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Kącik 7
 • Miejskie Przedszkole nr 4, Pl. Gen. L. Okulickiego 2
 • Miejskie Przedszkole nr 5, ul. Kolejowa 10
 • Miejskie Przedszkole nr 6, ul. Murowianka 28

Gmina Bochnia

Lokalizacja punktówMiejscowości
Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapczycy
Łapczyca 496, 32-744 Łapczyca
Łapczyca, Chełm, Moszczenica
Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapczycy -Filia w Bogucicach
Bogucice 30, 32-711 Bogucice
Bogucice, Bessów, Cerekiew, Zatoka,
Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapczycy – Filia w Cikowicach
Cikowice 69, 32-700 Bochnia
Cikowice, Damienice, Stanisławice 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapczycy – Filia w Pogwizdowie
Pogwizdów 218, 32-700 Bochnia
Pogwizdów, Wola Nieszkowska, Zawada, Nieszkowice Wielkie, Nieprzeźnia
Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapczycy – Filia w Proszówkach
Proszówki 127, 32-700 Bochnia
Proszówki, Baczków
Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapczycy- Filia w Siedlcu
Siedlec 47,  32-744 Łapczyca
Siedlec, Gierczyce
Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapczycy- Filia w Stradomce
Stradomka 83, 32-742 Sobolów
Stradomka, Nieszkowice Małe, Buczyna, Grabina, Dąbrowica
Zespół Szkół Gminnych w Gawłowie, 32-711 Gawłów 64Gawłów, Krzyżanowice, Słomka, Majkowice, Ostrów Szlachecki 
Świetlica Wiejska w Gorzkowie, 32-700 Gorzków 7Gorzków
Świetlica Wiejska w Brzeźnicy, 32-700 Brzeźnica 168Brzeźnica

Brzesko:

1.Urząd MiejskiBrzesko, ul. Głowackiego 51
2.
Kryta Pływalnia BOSiR
Brzesko, ul. Wiejska 12
3.Kręgielnia BOSiRBrzesko, ul. Browarna 13A
4.Regionalne Centrum Kulturalno – BiblioteczneBrzesko, pl. Targowy 10
5.Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiBrzesko, ul. Solskiego 13
6.Remiza OSPBucze, ul. Floriana 1
7.Remiza OSPJadowniki, ul. Krakowska 100
8.Remiza OSPJasień, ul. Mazurkiewicza 37
9.Remiza OSPMokrzyska, ul. Kościelna 1
10.Remiza OSPOkocim, ul. Goetzów Okocimskich 142
11.Remiza OSPPoręba Spytkowska,
ul. Kasztelana Spytka 93
12.Publiczna Szkoła PodstawowaSterkowiec, ul. Sosnowa 20
13.Remiza OSPSzczepanów, ul. Rynek Szczepanowski 23
14.Remiza OSPWokowice, ul. Centralna 44
15.Zespół Szkolno – PrzedszkolnyJadowniki, ul. Szkolna 5

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2024