R e k l a m a

Kolejna zmiana nazwy ulicy w Bochni. Tym razem Kiernika na… Kiernika

-

Wśród dokumentów przygotowanych na najbliższą sesję Rady Miasta Bochnia jest projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Kiernika. Obecny patron to Władysław Kiernik, nowym ma być jego wnuk Adam, też Kiernik.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu uchwały zmianę przygotowano w związku z negatywną opinią Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącą obecnego patrona tej ulicy, czyli Władysława Kiernika.

Jak urzędnicy uzasadniają nową nazwę ulicy (Adama Kiernika)?

Adam Kiernik urodził się 4 sierpnia 1949 r. w Nowym Jorku. Mimo, że urodzony i wychowany w USA, czuł silny związek z Polską i z Bochnią, rodzinnym miastem ojca (Stanisław Kiernik, rodowity Bochniak, pracownik Biura Prawnego ONZ), dziadka (Władysław Kiernik) i pradziadka (Ferdynand Maiss zasłużony burmistrz Bochni). Biegle mówił i pisał po polsku. W latach przemian ustrojowych w Polsce (1981-1991) Adam Kiernik był inicjatorem i jednym z najaktywniejszych działaczy polonijnej organizacji „Pomost”, wspierającej „Solidarność” w Kraju. Działacze „Pomostu” zabiegali o moralne i polityczne wsparcie dla rozwijającego się w Polsce niezależnego i samodzielnego ruchu związkowego. Docierali nie tylko do polskich polityków w USA jak np. Zbigniewa Brzezińskiego czy Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ale też do amerykańskich senatorów, a nawet prezydenta Ronalda Reagana. Organizowali pomoc dla rodzin więzionych i internowanych działaczy „Solidarności”.

Najważniejszą w ich działalności była akcja Action Renounce Yalta „Obalić Jałtę”, Jej celem było uświadomienie społeczeństwu amerykańskiemu, krzywdzących Polskę postanowień jałtańskich i doprowadzenie do ich cofnięcia. Adam Kiernik napisał o tym książkę i wraz z nią złożył petycję w kongresie USA domagając się podjęcia rezolucji potępiającej uchwalenie przez Wielką Trójkę traktatu jałtańskiego w 1945 roku oddającego całą wschodnią Europę Stalinowi i Związkowi Radzieckiemu.

W ostatnim dniu olimpiady w Los Angeles 12 sierpnia 1984 r. z inicjatywy Adama Kiernika i działaczy „Pomostu” pod znanym wszystkim napisem Hollywood rozciągnięto ogromny transparent z napisem „Solidarność żyje. Obalić Jałtę”.

Prezydent Reagan podpisał 16 sierpnia 1985 r. przyjętą przez Kongres rezolucję w wersji zaproponowanej przez Adama Kiernika.

Za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce i za działalność na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa narodowego 10 marca 2016 r. Adam Kiernik odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP.

Zmarł w Warszawie 9 sierpnia 2016 r.

W dniu l lutego 2018 r. zwrócono się do Instytutu Pamięci Narodowej o zajęcie stanowiska w sprawie zasadności nadania nazwy ulicy imieniem Adama Kiernika. W dniu 6 czerwca 2018 r. Urząd otrzymał odpowiedź, z której wynika brak zastrzeżeń do osoby proponowanego patrona”.

Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na 28 czerwca.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc