R e k l a m a

Nabór do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bochni

-

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bochni ogłosiła nabór uczniów do pierwszej klasy na rok szkolny 2019/2020. Badanie przydatności zaplanowano na 30 i 31 maja.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Jerzego Żurawlewa w Bochni jest publiczną szkołą artystyczną prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wchodzącą w skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni.

Szkoła kształci uzdolnioną muzycznie młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku ucznia i cyklu kształcenia.

Na sześcioletni cykl nauczania przyjmowane są dzieci w wieku od lat 7 do 10. Cykl sześcioletni obejmuje naukę gry na takich instrumentach jak: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara.

Na czteroletni cykl nauczania przyjmowana jest młodzież w wieku od lat 8 do 16. Cykl czteroletni obejmuje naukę gry na instrumentach: altówka, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, perkusja, akordeon, gitara.

Zasady przyjmowania uczniów

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:

  1. Wniosek o przyjęcie wraz z wypełnionym kwestionariuszem osobowym;
  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bochni wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie do 29 maja 2019 r.

Kwestionariusz można pobrać w sekretariacie szkoły (pn.-pt. w godz. 9:00-15:30) lub na stronie internetowej: www.muzycznaszkola.com w zakładce Nauka REKRUTACJA.

Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Badanie przydatności odbędzie się 30 i 31 maja 2019 r. (w godzinach ustalonych w sekretariacie szkoły).

Wszelkie informacje o zasadach przyjęć i nauce w szkole można uzyskać w sekretariacie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni, plac gen. Leopolda Okulickiego 1, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-15:30 lub telefonicznie: 14 612 32 70.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia