R e k l a m a

Bochnia. Od stycznia podatek od nieruchomości w górę. Dochody miasta wzrosną o 3,4 mln zł

-

Podczas czwartkowej sesji Rada Miasta Bochnia zgodziła się na zaproponowaną przez magistrat podwyżkę podatku od nieruchomości. Od 1 stycznia 2023 r. w każdej kategorii o ok. 17 proc.

Decyzję rady poprzedziła krótka dyskusja. Najpierw urzędnicy uzasadniali swoją decyzję.

Dlaczego potrzebna jest podwyżka?

Projekt uchwały, który państwu przedstawiono, zakłada podniesienie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. W skrócie: w wyniku zaplanowanych zmian dochody bieżące budżetu miasta na 2023 r. wzrosną o kwotę ok. 3,4 mln zł – powiedział Maciej Paruch, naczelnik wydziału podatków i opłat lokalnych.

Wiele trudu i czasu poświęciliśmy na analizę możliwości zwiększenia dochodów bieżących, które umożliwią utrzymania miasta. Nie chodzi tutaj o inwestycje, ale bieżące utrzymania miasta. Jednym ze sposobów na pozyskanie tych środków są podatki. Chciałbym w tym zakresie powiedzieć, że przepisy prawa umożliwiają praktycznie rzecz biorąc dwukrotnie większe niż proponowane przez nas podniesienie podatku – uzasadnił Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

O uzasadnieniu, który urzędnicy zawarli w projekcie uchwały pisaliśmy TUTAJ.

„Sytuacja finansowa miasta jest bardzo trudna”

O stanie finansów miasta bardziej szczegółowo o stanie finansów miasta wypowiedziała się skarbnik Ewa Dudek.

W chwili obecnej sytuacja finansowa miasta jest naprawdę bardzo trudna. Gigantyczny wzrost wydatków bieżących, który nie przekłada się w tym samym stopniu na wzrost dochodów bieżących powoduje to, iż nie jesteśmy w stanie w przyszłym roku bez takiej podwyżki podatków realizować zadań własnych jakie nakładają na nas różnego typu ustawy – stwierdziła Ewa Dudek, skarbnik miasta Bochnia.

Ewa Dudek przypomniała, że w projekcie przyszłorocznego budżetu miasta zapisano dochody bieżące w wysokości ok. 136,4 mln zł, a wydatki bieżące ok. 139,2 mln zł

Nie mamy w ogóle nadwyżki operacyjnej. Wydatki bieżące przekraczają nam o ok. 2,7 mln zł planowane dochody bieżące. Do tego trzeba dołożyć spłatę kredytów tj. 4,8 mln zł, na które niestety jesteśmy zmuszeni zaciągać kolejne kredyty, bo nie jesteśmy w stanie tego spłacić z dochodów bieżących – kontynuowała Ewa Dudek.

Należy zauważyć gigantyczny wzrost cen ciepła oraz wzrost płacy minimalnej od przyszłego roku (…), a cała obsługa, jeżeli chodzi o szkoły i przedszkola jest na płacy minimalnej. Dlatego wzrost wynagrodzeń, głównie w placówkach szkolnych jest o 20 proc. Największe wydatki to oświata. W ubiegłym roku na oświatę było zaplanowane ok. 50,7 mln zł, a w projekcie przyszłorocznego budżetu mamy już 57 mln zł, czyli wzrost o ponad 6,2 mln zł, z czego 3 mln zł dostaliśmy zwiększenia subwencji, a kolejne 3 mln zł musimy znaleźć u siebie w dochodach bieżących – przyznała Ewa Dudek.

Wniosek o mniejszą podwyżkę

Przed głosowaniem projektu uchwały radni odrzucili najpierw wniosek złożony przez radnego Jerzego Lysego w imieniu klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa. Propozycja polegała na dwukrotnie mniejszej podwyżce dla gruntów i budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wniosek poparło tylko 3 radnych (Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina), przeciw było 14 radnych (Marta Babicz, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel), 1 osoba się wstrzymała (Jan Balicki), a 3 osoby nie głosowały (Zenona Banasiak, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko).

Wcześniej analogiczny wniosek płynący z komisji rewizyjnej przedstawiła radna Zenona Banasiak (przewodnicząca tej komisji), ale wniosku już nie głosowano.

Wynik głosowania

Uchwałę poparło 15 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, a 3 osoby nie głosowały.

Wynik głosowania uchwały ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości:

ZA (15): Marta Babicz, Jan Balicki, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

WSTRZYMALI SIĘ (3): Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

BRAK GŁOSU (3): Zenona Banasiak, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko.

Jakie stawki od przyszłego roku?

Poniżej tabelka z obecnymi i nowymi stawkami podatku od nieruchomości w Bochni.

kategoriapodatek w 2022 r. (zł/m2)podatek w 2023 r. (zł/m2)wzrost
1) grunty dz. gospodarcza0,881,0317%
2) grunty pod jeziorami4,154,8617,1%
3) grunty pozostałe0,300,3516,7%
4) grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji1,171,3717,1%
5) budynki mieszkalne lub ich części0,650,7616,9%
6) budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej22,0525,8417,2%
7) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym9,0810,6417,2%
8) budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń3,363,9317%
9) garaże5,766,7517,2%
10) budynki na wł. potrzeby4,415,1717,2%
11) budynki pozostałe lub ich części wykorzystane na inne cele nie wymienionych w pkt. 9 i 107,138,3517,1%
12) budowle (% od wartości)2%2%bz.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc