Bochnia. Kolejne prace w ramach termomodernizacji Miejskiego Przedszkola Nr 1 oraz Szkół Podstawowych Nr 5 i 7 – ZDJĘCIA

-

W kolejnych etapach termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej będących własnością Miasta Bochnia przeprowadzono prace w Miejskim Przedszkolu nr 1 oraz Szkołach Podstawowych nr 5 i 7.

W ramach zadania w budynkach m.in.: wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i cokołu oraz ocieplenie stropodachu. Częściowo wymieniono także pokrycie dachowe, wykonano odprowadzenie wód opadowych z połaci dachu oraz nowe obróbki blacharskie. Dokonano niwelacji i uporządkowania terenu wokół budynków. Wszystkie obiekty zyskały także napis nazwy szkoły, a na elewacjach zamontowano budki dla ptaków zgodnie z decyzją RDOŚ.

W zakresie Miejskiego Przedszkola nr 1 wykonano częściowe ogrodzenie obiektu, wykonano klapę oddymiającą automatyczną i instalację przeciw pożarową. Na elewacji budynku pojawiły się również kolorowe elementy zdobiące.

W Szkole Podstawowej nr 5 wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania oraz wymieniono wentylatory w sali gimnastycznej. Wykonano także remont istniejących schodów zewnętrznych oraz najazd dla niepełnosprawnych.

Natomiast w Szkole Podstawowej nr 7 zamontowano nowe schody stalowe zewnętrzne, a w sali gimnastycznej dokonano montażu rekuperatorów ściennych oraz wentylatora w stropie. Ponadto wymieniono także instalację grzewczą w sali gimnastycznej oraz zasypano szachty na placu i w ich miejsce wykonano nawierzchnię z kostki brukowej.

Przypomnijmy, że projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, dofinansowany został w kwocie 6 613 260,91 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i obejmował także prace przy Szkole Podstawowej nr 2, które wykonane zostały w roku ubiegłym.

Łączna wartość całego projektu wyniosła ponad 12 mln zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

październik, 2023