R e k l a m a

Proszówki. Ponad 260 podpisów na liście poparcia dla budowy ronda

-

W reakcji na medialne publikacje dotyczące protestu kilkudziesięciu mieszkańców przeciw proponowanej lokalizacji budowy ronda w Proszówkach, powstał apel do władz samorządowych, aby taką inwestycję zrealizować. Podpisało go ponad 260 osób.

Rondo ma powstać na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 965 z drogą powiatową prowadzącą na Kłaj. Potrzeba lepszego udrożnienia połączenia tych szlaków komunikacyjnych jest bezsporna, pozostaje wybór rozwiązania i jego realizacja. Najlepszą opcją się rondo, problem polega na tym, że ma ono powstać nie na miejscu obecnego skrzyżowania, ale kilkadziesiąt metrów dalej, ingerując mocno w prywatne posesje. To właśnie proponowana lokalizacja ronda była powodem protestu, o którym pisaliśmy TUTAJ.

Orientacyjne porównanie sytuacji obecnej z planowaną lokalizacją nowego ronda.

Po opisaniu tej sprawy przez media uaktywnili się jednak mieszkańcy wyczekujący wreszcie jakiegoś rozwiązania i poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Tuż przed świętami (21 grudnia) do bocheńskiego starosty trafiło pismo od mieszkańców Proszówek, Damienic, Cikowic i Stanisławic, w którym „zwracają się z apelem o wsparcie realizacji i to możliwe jak najszybciej planowanej przebudowy”.

– Dowiedzieliśmy się, że inicjatorem i inwestorem tego zamierzenie jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – szkoda, że dopiero teraz ta inicjatywa ma miejsce, bo już od dawna mając na uwadze bardzo duży ruch samochodów tak na drodze wojewódzkiej jak i powiatowej ten temat powinien być na tapecie napisali mieszkańcy, dodając również: – Chwała Dyrekcji za ten pomysł, bo w wyniku realizacji tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tak bardzo ruchliwym skrzyżowaniu tych dróg gdzie niejednokrotnie dochodziło do kolizji drogowych większego lub mniejszego kalibru również i z udziałem pieszych.

– Zdajemy sobie sprawę z niedogodności dla osób, na których posesjach częściowo będzie przebiegać inwestycja w tym i wywłaszczenie choć co prawda sądzimy, że za bardzo dobrym odszkodowaniem. Ale wiemy też, że bez wywłaszczeń nie powstałaby żadna inwestycja drogowa (…) Ta inwestycja ma służyć poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla tysięcy użytkowników tych dróg w ciągu doby. Dlatego też pomimo, że odbędzie się to kosztem niektórych właścicieli nieruchomości, ale dla tysięcy użytkowników korzystających z tych dróg w ciągu doby nowe rondo będzie stanowiło bezpieczne warunki (…) skrzyżowania arterii łączących drogi wschodniej części powiatu wielickiego w tym i węzła autostradowego w Targowisku z częścią północną powiatu bocheńskiego, Bochni a nawet i województwa świętokrzyskiego – zwracają uwagę sygnatariusze pisma.

Autorzy pisma dodali również, że „najważniejsze jest życie i zdrowie codziennie przejeżdżających na tym skrzyżowaniu użytkowników, którym obecne jego warunki zagrażają”. – Apelujemy aby również samorządy powiatowy i gminy Bochnia nie szczędziły pomocy Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie dla jak najszybszego pozyskania stosownych pozwoleń i środków na wybudowanie tego ronda.

– Prosimy Pana Starostę o podjęcie, wspólnie z Wójtem Gminy Bochnia, działań wspierających realizację tego ze wszech miar koniecznego (…) rozwiązania tj. budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym. Panie Starosto liczymy na Pana, Radę Powiatu wraz z Przewodniczącą Bernadettą Gąsiorek – napisano na zakończenie.

Do pisma dołączono listę z podpisami 263 osób popierających apel.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia