R e k l a m a

Ranking Perspektywy 2023. Które miejsca zajęły szkoły z powiatu bocheńskiego?

-

Po raz dwudziesty piąty „Perspektywy” sklasyfikowały najlepsze szkoły ponadpodstawowe w Polsce. W ogólnopolskim zestawieniu liceów na 381. miejscu jest I Liceum Ogólnokształcące w Bochni, które zajęło również 90. miejsce w rankingu szkół olimpijskich. Natomiast w ogólnopolskim zestawieniu techników na 109. miejscu jest Technikum nr 1 w ZS nr 1 w Bochni, a na 187. miejscu Technikum nr 3 w ZS nr 3 w Bochni.

Twórcy zestawienia poinformowali, że w 25. edycji Rankingu Liceów i Techników przeanalizowano wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. W pełnej wersji publikacji (dostępnej na stronie Perspektywy.pl) można zapoznać się z listą 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.

„Perspektywy” przygotowały pięć rankingów, w tym dwa główne: Ranking Liceów Ogólnokształcących 2023 i Ranking Techników 2023 oraz trzy ogólnopolskie rankingi dodatkowe: Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2023, Ranking Maturalny Techników 2023 oraz Ranking Szkół Olimpijskich 2023.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników. Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z: przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczyła prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – wyjaśniono na stronie internetowej „Perspektyw”.

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi obejmują łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce.

Miejsca szkół z powiatu bocheńskiego w ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023:

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2023:

381. I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (2022 r.: 334; 2021 r.: 387; 2020 r.: 393);
903. IV LO w ZS nr 1 im. St. Staszica w Bochni (2022 r.: 613; 2021 r.: 566; 2020 r.: 745).

I LO w Bochni może posługiwać się srebrnym znakiem jakości (przyznawany jest za miejsca od 201 do 500), a IV LO w ZS nr 1 w Bochni brązowym znakiem jakości (miejsca 501-1000).

Ponadto I LO w Bochni jest na 90. miejscu w Rankingu Szkół Olimpijskich obejmującym 200 szkół z całej Polski (rok temu było na 180. miejscu).

Ranking Techników 2023:

109. Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. St. Staszica w Bochni (2022 r.: 91; 2021 r.: 46; 2020 r.: 160);
187. Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Bochni (2022 r.: 209; 2021 r.: 86; 2020 r.: 215).

Oba technika mogą posługiwać się srebrnym znakiem jakości (przyznawane są za miejsca 101-300).

Ponadto w rankingu maturalnym techników (obejmuje 300 szkół z całego kraju) na 149. miejscu ulokowano Technikum nr 1 w ZS nr 1 w Bochni (rok temu 137. miejsce).

Bocheńskie szkoły znalazły się również w rankingach wojewódzkich. Zestawienie najlepszych liceów w województwie małopolskim obejmuje 128 szkół, a techników 114.

Ranking Liceów 2023 – województwo małopolskie:

34. I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni (2022 r.: 33);
80. IV LO w ZS nr 1 im. St. Staszica w Bochni (2022 r.: 62);
109. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu (2022 r.: -);
125. LO w ZS im. św. Jadwigi Królowej w Żegocinie (2022 r.: 112).

Ranking Techników 2023 – województwo małopolskie:

17. Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. St. Staszica w Bochni (2022 r.: 15);
27. Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. ks. prof. J. Tischnera w Bochni (2022 r.: 30);
88. Technikum nr 2 w ZS nr 2 w Bochni (2022 r.: 87).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia