Bochnia. Wyburzono ołtarz polowy na Placu Sanktuaryjnym przed Bazyliką

-

Niedawno z placu sanktuaryjnego przed Bazyliką pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni zniknął ołtarz polowy. Budowla została wyburzona na wniosek parafii i w porozumieniu z konserwatorem zabytków.

Ołtarz wybudowano w tym miejscu ok. 20 lat temu. Jego poświęcenia 9 października 2005 r. dokonał bp Wiktor Skworc. Budowa była wtedy uzgodniona z konserwatorem zabytków.

W 2003 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Tarnowie uzgodnił projekt decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego zamierzenia. Kolejno w 2005 roku, WUOZ Delegatura w Tarnowie pismem nie wniósł zastrzeżeń do zrealizowanej inwestycji – przekazała redakcji Bochnianin.pl Paulina Obara, kierownik tarnowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

Na zdjęciu: Ołtarz polowy z zadaszeniem podczas dożynek w 2019 roku.

Niedawno parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni wystąpiła z wnioskiem na rozbiórkę obiektu, który znajdował się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. – Do wniosku został załączony program robót rozbiórkowych, na którego podstawie wydano pozwolenie konserwatorskie na rozbiórkę przedmiotowego ołtarza – wyjaśniła Paulina Obara.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Tarnowie, w ubiegłym roku wydał pozwolenie na rozbiórkę współczesnego ołtarza polowego. Po rozpatrzeniu wniosku na rozbiórkę należało stwierdzić, że wnioskowane roboty są dopuszczalne w świetle przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz obowiązującej doktryny konserwatorskiej. Przedmiotowe roboty budowlane nie wpłyną negatywnie na układ urbanistyczny miasta Bochni – dodała Paulina Obara.

Rozbiórkę ołtarza, po przeprowadzonej wizji lokalnej, poparły parafialne rady duszpasterska i ekonomiczna.

Jak ustalił Bochnianin.pl w miejscu, gdzie stał ołtarz polowy, zostanie usytuowana zabytkowa figura Matki Bożej, która od lat znajduje się na placu sanktuaryjnym. Parafia nie planuje budowy nowego ołtarza polowego, a do polowych mszy św. ma być wykorzystywana istniejąca zabudowa (zwykle odbywała się tylko jedna msza św. w roku z wykorzystaniem ołtarza polowego – z okazji Bożego Ciała).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023