Gmina Bochnia. Rozstrzygnięto przetarg na budowę sali sportowej w Brzeźnicy

-

Siedem firm zgłosiło się do przetargu ogłoszonego przez samorząd Gminy Bochnia na budowę sali sportowej przy szkole podstawowej w miejscowości Brzeźnica. Postępowanie już rozstrzygnięto, wiadomo więc ile ta inwestycja będzie kosztować.

Przetarg wygrała firma budowlana GURGUL Piotr Gurgul z Limanowej, która złożyła ofertę opiewającą na 4,65 mln zł. W najbliższych dniach należy spodziewać się podpisania umowy z wykonawcą. Od tego momentu będzie on miał 15 miesięcy na zrealizowanie zadania. To oznacza, że inwestycja powinna zostać zakończona w wakacje 2024 roku.

Na realizację inwestycji samorząd zdobył 2 mln zł dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu będących w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zobacz: Wójt Marek Bzdek: „Nowa sala sportowa w Brzeźnicy to już tylko kwestia czasu”

Co w ramach inwestycji?

W zakres zamówienia wchodzą:
1) przebudowa fragmentu istniejącej szkoły podstawowej
2) budowa sali gimnastycznej o wymiarach 35,25m x 15,24m i wysokości budynku mierzonej w poziomie wejścia głównego 9,97m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem pomiędzy projektowanym budynkiem a istniejącą szkołą,
3) wykonanie następujących instalacji:
a) wewnętrzne: elektryczna i odgromowa (w tym instalacja fotowoltaiczna), wody zimnej i ciepłej, instalacja centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni gazowej i zakupem kotła kondensacyjnego, sanitarna, gazowa, wentylacja mechaniczna, instalacja hydrantowa
b) zewnętrzne: instalacja gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowa, przyłącza wody, elektryczna.
4) roboty wykończeniowe, stolarka okienna i drzwiowa, systemowa podłoga sportowa, posadzki PCV, płytki ceramiczne i gresowe, elewacja
5) wyposażenie obiektu min.: meble, sanitariaty, magazyn sprzętu, sprzęt sportowy stały, lekkoatletyczny i ruchomy (dla każdego z projektowanych boisk do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej) i inne
6) zagospodarowanie terenu: parkingi, chodniki, ogrodzenie, droga pożarowa, przebudowa zjazdu, mała architektura, nasadzenia
7) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożenie jej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej w Bochni w celu uzyskania klauzuli
8) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu

Podstawowe parametry obiektu:
a) Powierzchnia całkowita: 619,28 m²
b) Powierzchnia zabudowy: 619,28 m²
c) Powierzchnia użytkowa: 528,96 m²
d) Kubatura: 4556,6 m²


Równolegle, w tym roku, budynek szkoły w Brzeźnicy zostanie kompleksowo zmodernizowany dzięki dofinansowaniu z funduszy norweskich. Zostanie tam wykonana termomodernizacja, fotowoltaika oraz zamontowana zostanie pompa ciepła. Koszt tych prac to ponad 1,1 mln zł i będą one częścią realizacji większego projektu, w ramach którego samorząd przeprowadzi termomodernizację w 11 obiektach oświatowych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2023