R e k l a m a

Zmiany w regulaminie Budżetu Obywatelskiego Bochni. Będzie cennik, ale zostaje 0,5 proc. udział

-

Podczas ostatniej sesji bocheńscy radni przegłosowali zmianę regulaminu Budżetu Obywatelskiego Bochni. Korekty dokumentu mają głównie walor redakcyjny. Wprowadzono kilka zmian, ale nie udało się przeforsować np. powrotu do 1 proc. udziału w budżecie miasta.

Na temat zmian regulaminu Budżetu Obywatelskiego dyskutowano w ostatnim czasie kilkakrotnie podczas posiedzeń komisji prawa i spraw obywatelskich. O zmiany zabiegali m.in. członkowie bocheńskiego stowarzyszenia Reaktor B7.

Przypomnijmy, że w styczniu do komisji prawa i spraw obywatelskich wpłynęło pismo od stowarzyszenia Reaktor B7, w którym przypomniano o pakiecie propozycji nowelizujących regulamin Budżetu Obywatelskiego. Wśród propozycji był m.in. powrót do 1 proc. udziału w budżecie miasta, stworzenie cennika wykonawczego zawierającego komponenty najczęściej spotykane we wnioskach, dodawanie niewykorzystanych środków z wykonania Budżetu Obywatelskiego z danego roku do kwoty Budżetu Obywatelskiego w roku następnym, czy wzmocnienie promocji Budżetu Obywatelskiego (pisaliśmy o tym TUTAJ).

Nowelizacja Budżetu Obywatelskiego zaproponowana w formie projektu uchwały przygotowanej na marcową sesję nie zawiera wszystkich zaproponowanych zmian. Nie ma np. powrotu do wyodrębnienia 1 proc. środków z budżetu miasta z przeznaczeniem na BO. Wprowadzono natomiast m.in. zapis o aktualizowanym corocznie „podstawowym cenniku dóbr i usług”, który będzie opracowywany przez Urząd Miasta Bochnia i zamieszczany na stronie internetowej miasta w terminie do 10 kwietnia.

– „W 2015 r. przeprowadzona została pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta Bochnia, zgodnie z zapisami regulaminu, który uchwalony został przez Radę Miasta Bochnia 27 sierpnia 2015 r. W kolejnych latach dokonywano korekt regulaminu, dostosowując go między innymi do wymagań określonych wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją Ustawy o samorządzie gminnym czy też najnowszymi interpretacjami prawnymi funkcjonujących przepisów. Realizacja kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bochnia pokazała, że Mieszkańcy chętnie uczestniczą w bezpośrednim decydowaniu o inwestycjach i innych inicjatywach realizowanych w ich najbliższym otoczeniu. W projekcie Uchwały zawarte zostały zmiany zaproponowane Komisję Prawa i Spraw
Obywatelskich Rady Miasta Bochnia oraz Wydział Promocji i Rozwoju Miasta. Większość wprowadzanych zmian ma charakter porządkowy
” – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Z nowym regulaminem Budżetu Obywatelskiego Bochni można zapoznać się TUTAJ. Dla porównania TUTAJ dokument obowiązujący do tej pory.

Projekt uchwały wprowadza nowy regulamin Budżetu Obywatelskiego. W ciągu tych lat funkcjonowania tego narzędzia partycypacji społecznej to jest już kolejna zmiana tego regulaminu. Został on opracowany w oparciu o uwagi zgłoszone zarówno przez mieszkańców miasta, jak i komisję prawa i spraw obywatelskich. Te wnioski, które w świetle przepisów interpretowanych przez radcę prawnego były możliwe do wprowadzenia, zostały do uchwały wprowadzone – wyjaśnił podczas sesji Tomasz Ryncarz, naczelnik wydziału promocji i rozwoju miasta.

Komisja prawa i spraw obywatelskich nie była w tej kwestii zgodna. Trzy głosy były za, jeden przeciw, jeden się wstrzymał, czyli projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany – poinformował radny Damian Słonina, przewodniczący komisji prawa i spraw obywatelskich.

Przeciwko był właśnie Damian Słonina, który tak uzasadnił swoją decyzję: – Moje wątpliwości wzbudzał fakt możliwości składania projektów do budżetu w części osiedlowej przez każdego mieszkańca Bochni. Jeżeli w przypadku głosowania na projekt danego osiedla mogą głosować tylko mieszkańcy to dlaczego w przypadku składania projektów jest inaczej? Stanowisko radcy prawnego odrzucało możliwość kategoryzowania kto może składać projekty do budżetu, a kto nie. Nie zgodziłem się z tym stanowiskiem, uważam osobiście, że to mieszkańcy danego osiedla powinni być wnioskodawcami, ponieważ to oni najlepiej znają potrzeby własnego osiedla, a każdy mieszkaniec może złożyć do własnego osiedla albo projekt ogólnomiejski i nie powinniśmy tego mieszać.

W pełni popieram ten głos rozsądku. On jest logiczny, jest głosem na przyszłość. Składam, żeby było to wnioskiem do ewentualnej zmiany regulaminu – skomentował radny Jerzy Lysy.

Ostatecznie projekt uchwały poparło 14 radnych, 1 osoba była przeciwna, a 6 wstrzymało się od głosu.

Wynik głosowania uchwały ws. Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia:

ZA (14): Marta Babicz, Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel;

PRZECIW (1): Damian Słonina;

WSTRZYMALI SIĘ (6): Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Krzysztof Sroka, Alicja Śliwa.


Kilka tygodni temu magistrat poinformował, że w edycji BO 2024 do rozdysponowania przez mieszkańców będzie 884 013,40 zł, z czego 700 000 zł przeznaczone jest na projekty osiedlowe, po 50 000 zł na każde z 14 osiedli. 184 013,40 zł stanowi pula środków na realizację projektów ogólnomiejskich. W tym roku procedura zgłaszania projektów w ramach BO rozpocznie się 10 maja i potrwa do 15 czerwca br.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia