KAMTECH – Produkcja elementów toczonych i usług naprawy i konserwacji mebli

Operacja w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej KAMTECH Kamil Goczol mająca na celu produkcję elementów toczonych i usług naprawy i konserwacji mebli współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za
pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”.

Beneficjent projektu: KAMTECH Kamil Goczol. Lokalizacja operacji: Żegocina.


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Najnowsze materiały Partnerów