R e k l a m a

Burmistrz Bochni chce sesji nadzwyczajnej ws. węzła przesiadkowego. Do skończenia inwestycji potrzeba jeszcze ponad 1 mln zł

-

Podczas czwartkowej sesji rady miasta burmistrz Bochni Stefan Kolawiński wypowiedział się na temat problemów finansowych dotyczących budowy węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym. Z informacji jakie przekazał wynika, że miasto będzie potrzebować ponad 1 mln zł dodatkowych środków, aby zakończyć tę inwestycję.

Pierwszym źródłem informacji z jakim w czwartek można było się zapoznać w tym temacie był fragment sprawozdania z działalności burmistrza. Wynika z niego, że żądanie wykonawcy datowane jest na 10 stycznia br.

„Pismem z dnia 10 stycznia 2023 r. Wykonawca zwrócił się o waloryzację należnego wynagrodzenia i zażądał podwyższenia wynagrodzenia o kwotę 3 219 565,38 złotych co stanowi około 68% wartości umowy pierwotnej. Jako powód podniósł sytuację finansową na rynku budowlanym powodującą wzrost cen w ostatnich latach do poziomów jakich nie można było przewidzieć” – przekazał burmistrz Bochni w sprawozdaniu. Firma wyjaśnia to także w piśmie przesłanym do redakcji Bochnianin.pl – TUTAJ.

Podczas sesji gospodarz miasta poinformował o bieżącym etapie mediacji i zapowiedział, że będzie potrzebna sesja nadzwyczajna, aby zabezpieczyć dodatkowe środki na tę inwestycję.

Ponieważ poprzez prokuratorię generalną negocjujemy z wykonawcą tego zadania, w znaczący sposób przynajmniej ustnie, werbalnie, udało nam się uzyskać znaczące obniżki w stosunku do tych żądań wykonawcy, ale potrzebujemy zgodę rady w takim zakresie w jakim zechcecie państwo nam udzielić. Natomiast bez aprobaty tych działań ze strony rady nie będziemy mogli sfinalizować tych negocjacji, które prowadzimy – powiedział Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

Trzeba będzie dopłacić do zadania ponad 1 mln zł. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że możemy stracić dotację chcąc uruchomić kolejny przetarg. Wówczas stracimy na tym wszystkim znacznie więcej. Znowelizowaliśmy kosztorys, który mówi o tym, że w tej chwili ta inwestycja kosztowałaby ponad 8 mln zł. To jest kosztorys, który jest z ubiegłego tygodnia. Kwestia wyrażenia zgody na kontynuowanie rozmów, które zostały podjęte pod auspicjami prokuratorii generalnej. W tych dniach mamy mieć draft przygotowany przez panią negocjator. Muszą z tym zapoznać się nasi prawnicy, muszą go przeanalizować. Jeżeli państwo dacie zgodę na kontynuowanie tych rozmów to będzie zachodziła konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej, żeby wprowadzić zmianę w budżecie umożliwiającą zakończenie negocjacji – zapowiedział Stefan Kolawiński.

Obecnie obowiązującym terminem zakończenia inwestycji jest 21 września 2023 r., a koszty zadania po przetargu wynoszą prawie 5,8 mln zł, przy dotacji w wysokości ok. 3 mln zł.

Czytaj również:

Wykonawca węzła przesiadkowego chce zwiększenia wynagrodzenia o 68 proc.
Wykonawca reaguje na słowa urzędnika bocheńskiego magistratu

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc