R e k l a m a

Bochnia. BWS chce unieważnienia uchwał Rady Miasta i kontroli inwestycji przy dworcu PKP

-

Klub radnych Bocheńska Wspólnota Samorządowa chce unieważnienia uchwał rady miasta dotyczących przesunięć w budżecie związanych m.in. ze zwiększeniem o blisko milion złotych wydatków na budowę „węzła przesiadkowego” przy dworcu kolejowym. Powodem mają być uchybienia proceduralne. – Radni byli kompletnie zdezorientowani w momencie podejmowania uchwał niosących poważne dla miasta skutki finansowe – zwracają uwagę Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń i Damian Słonina.

Sygnatariusze pisma wysłanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej i nadzoru prawnego wojewody uzasadniają, że choć o zwołanej w trybie nadzwyczajnym sesji zostali zawiadomieni prawidłowo, to „w żadnej formie nie otrzymaliśmy treści projektowanych uchwał”. – Pojawiły się one na platformie e-Sesja dopiero w dniu sesji, kilkadziesiąt minut przed jej rozpoczęciem – wyjaśniają.

Na ten fakt zwracał uwagę już podczas posiedzenia radny Jan Balicki (PiS), co zresztą odnotowują autorzy pisma: – Stwierdził, że Rada Miasta postawiona została wobec faktu, że w ciągu kilku minut musi zadecydować o przeznaczeniu (lub nieprzeznaczaniu) ogromnej kwoty ok. 1 miliona złotych na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy inwestycji pn. Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Poniatowskiego.

Radni klubu BWS podkreślają również: – Bulwersujące jest, że mimo wcześniejszej prośby Przewodniczącego Rady (co sam potwierdził przed głosowaniem nad uchwałami) Burmistrz Miasta nie przygotował dodatkowych, ale istotnych materiałów, które ze względów merytorycznych uzasadniałyby podjęcie przez radnych dobrej decyzji.

– Radni byli kompletnie zdezorientowani w momencie podejmowania obu uchwał niosących poważne dla miasta skutki finansowe – podkreślają autorzy pisma i zwracają uwagę, że spośród 19 głosujących aż 8 wstrzymało się od głosu. Nasza relacja TUTAJ.

To jednak nie wszystko. BWS zwraca również uwagę na „skandaliczne pozbycie się przez Burmistrza Miasta możliwości naliczania kar za nieterminowe wykonanie inwestycji” i podpisywanie aneksów terminowych do umowy, gdy już wiedział, że wykonawca wystąpił z roszczeniem o zwiększenie wynagrodzenia.

W konkluzji pisma skierowanego do RIO oraz nadzoru prawnego wojewody radni klubu BWS wnioskują o stwierdzenie nieważności uchwał z powodów proceduralnych i wstrzymanie ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, ale także o przeprowadzenie szczegółowej kontroli inwestycji realizowanej przy dworcu PKP.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc