R e k l a m a

W Bochni rozegrano XXVI Szaradziarskie Mistrzostwa Małopolski

-

W sobotę w Zespole Szkół nr 3 w Bochni odbyły się XXVI Szaradziarskie Mistrzostwa Małopolski, w których wzięło udział 29 znanych szaradzistów ze Śląska, Mazowsza, Podkarpacia, Łodzi i Małopolski.

Uczestnicy przez 90 minut rozwiązywali zestaw zadań autorstwa Tadeusza Bembenika, Stanisława Bukowca i Leszka Posyniaka. Zestaw, który składał się z szeregu zadań diagramowych, rebusów i form wierszowanych w końcowej opinii rozwiązujących okazał się dość trudnym.

Zwycięzcą mistrzostw został Paweł Kustroń z Krakowa przed Dawidem Kupcem z Pruszkowa i Przemysławem Ketnerem z Józefowa k. Warszawy. Nagrodzono również najlepszą szaradzistkę BKS „Omnibus” – Janinę Fitę, która zajęła siódmą lokatę.

Puchary i nagrody ufundowane przez patronów wydarzenia wręczali: poseł Stanisław Bukowiec, wicestarosta bocheński Ryszard Drożdżak, zastępca burmistrza Bochni Robert Cerazy oraz prezes Bocheńskiego Klubu Szaradzistów „Omnibus” Tadeusz Bembenik. Wszyscy uczestnicy mistrzostw otrzymali nagrody i upominki związane z Bochnią i regionem.

Jury, które czuwało również nad organizacją mistrzostw stanowili: Janina Maniecka-Bembenik, Tadeusz Bembenik, Karol Klima, Grzegorz Żelichowski – członkowie Bocheńskiego Klubu Szaradzistów „Omnibus” oraz Anna Kawalec z Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Bochnia.

Patronat nad tym wydarzeniem objęli: poseł Stanisław Bukowiec, starosta bocheński Adam Korta i burmistrz Bochni Stefan Kolawiński.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia