R e k l a m a

Muchówka. Uczniowie poznawali historię regionu poprzez edukacyjną grę terenową

-

Nauczycielki ze szkoły podstawowej w Muchówce zorganizowały grę terenową, aby w nietypowy sposób zainteresować uczniów historią regionu oraz walorami przyrodniczymi Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. W środę odbyła się druga edycja projektu „Wiem, bo tu mieszkam”.

– Zamysłem gry „Wiem, bo tu mieszkam” było stworzenie sytuacji, w której uczniowie poznają przeszłość historyczną regionu, ciekawe zabytki i postacie, które wpływały na bieg wydarzeń oraz zwrócą uwagę na walory przyrodnicze regionu Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego – wyjaśnia Natalia Nowak ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Muchówce. Współorganizatorką przedsięwzięcia była Marzena Cyrankiewicz – także nauczycielka w tej szkole.

– Uczniowie podczas gry pracowali w czteroosobowych zespołach. Ich zadaniem było przejście przez las, po wyznaczonej pętli oraz wykonanie zadań na czterech stanowiskach: Mała Ojczyzna, cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej, zagadkowe porosty, orientacja w terenie – wyjaśnia.

Nad samodzielnością pracy uczniów czuwała komisja reprezentowana przez nauczycieli: panią Joannę Małkiewicz, panią Sylwię Tworzydło oraz pana Wojciecha Wróbla i pana Grzegorza Tworzydło, członków Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego Zorganizowana Grupa Poszukiwawcza P. PANC Południe.

W tegorocznej grze terenowej udział wzięło pięć drużyn ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz, zajmując następujące miejsca: 

I miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Muchówce.
II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu
III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu 

W zmaganiach brali udział również uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce oraz Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu.

Tegoroczną edycję gry terenowej patronatem objęła Burmistrz Nowego Wiśnicza Pani Małgorzata Więckowska.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Muchówce oraz Urząd Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz.

W ramach projektu odbyła się także ciekawa prelekcja o cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej oraz przebiegu operacji łapanowsko-limanowskiej, którą przeprowadzili panowie ze Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego Zorganizowana Grupa Poszukiwawcza P. PANC Południe. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali o losach żołnierzy, przebiegu walk frontowych oraz symbolice cmentarzy wojennych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia