R e k l a m a

Bochnia. Stawki podatku od nieruchomości w górę o 15 procent?

-

Na najbliższą sesję Rady Miasta Bochnia urzędnicy przygotowali projekt uchwały zmieniający stawki podatku od nieruchomości. Zaproponowano podwyżkę o ok. 15 procent, ale nie wiadomo, czy radni zgodzą się na tak duży wzrost. Komisja finansów, która jest właściwa do opiniowania takich uchwał, wyraziła negatywną opinię.

W uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniono, że stawki podatku od nieruchomości nie mogę przekroczyć obowiązujących w danym roku górnych stawek określanych przez ustawodawcę. Maksymalne stawki ulegają zwiększeniu o inflację w wyznaczonym przedziale czasowym.

15 proc. podwyżki to ok. 3,5 mln zł więcej do budżetu

W komunikacie z dnia 14 lipca 2023 r. prezes GUS ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2022 r. wyniósł 115,0 (wzrost cen o 15,0%) – wyjaśnili urzędnicy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Przy ustalaniu wysokości stawek podatkowych wzięto pod uwagę w głównej mierze konieczność zapewnienia środków finansowych na realizację zadań podstawowych takich jak: edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, zapewnienie transportu zbiorowego, dbanie o drogi gminne, utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, kultury i kultury fizycznej. Ponadto, gmina chce sprostać oczekiwaniom mieszkańców w sukcesywnym wykonywaniu ważnych zadań inwestycyjnych, poprawiających komfort życia lokalnej społeczności. W wyniku zaplanowanych zmian dochody bieżące budżetu miasta na rok 2024 wzrosną o kwotę ok. 3 500 000 zł. Do wykorzystania pozostaje jeszcze rezerwa w kwocie ok. 4 700 000 zł w przypadku zastosowania obowiązujących stawek maksymalnych – napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.

Jakie stawki proponuje magistrat?

Poniżej tabele z obecnymi i proponowanymi stawkami podatku od nieruchomości w Bochni.

Jak zwykle przy takiej uchwale urzędnicy porównali stawki obowiązujące w Bochni z tymi, które są w sąsiednich gminach.

Pokazano też wpływ podwyżki na budżet mieszkańca Bochni.

Radni sceptyczni. Co zrobią na sesji?

W czwartek podczas komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów radni zwrócili uwagę, że ostatnie wskaźniki inflacji są już mniejsze – np. 8,2 proc. za wrzesień br. w odniesieniu do września 2022 r. Mówili, że poparliby wzrost stawek w tej wysokości.

Urzędnicy podtrzymali swoją propozycję wzrostu o 15 proc., dlatego komisja nie poparła projektu tej uchwały (przeciwko: Jan Balicki, Bogdan Kosturkiewicz, wstrzymali się: Kinga Przyborowska, Edward Dźwigaj).

Z kolei w poniedziałek z komisji prawa i spraw obywatelskich wyszedł jednogłośny wniosek o zastosowanie podwyżki o 8 proc.

Sesję Rady Miasta Bochnia, na której odbędzie się głosowanie w tej sprawie, zaplanowano na czwartek 26 października.

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2023 r. stawki od nieruchomości w Bochni wzrosły o ok. 17 proc. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia