R e k l a m a

MOPS w Bochni: Sprawdź czy masz prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

-

Sprawdź czy masz prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaczął się nowy okres świadczeniowy.

W sytuacji, gdy na dziecko zasądzone są alimenty, a osoba zobowiązana do ich płacenia nie robi tego, przysługują (zastępczo) świadczenia z funduszu alimentacyjnego w maksymalnej kwocie 500 zł na dziecko.  

Warunkiem skorzystania jest potwierdzona przez komornika dwumiesięczna bezskuteczna egzekucja alimentów i spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego 1 209 zł netto na osobę w rodzinie.

Każdy, kto chciałby dowiedzieć się na ten temat więcej może zadzwonić do ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie, gdzie uzyska dodatkowe informacje.

Mieszkańcom Bochni niezbędnych informacji udzieli MOPS pod numerem telefonu (14) 615 39 13 w godzinach pracy ośrodka. 

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia