Ruszył nowoczesny PSZOK w Niepołomicach

-

Wczoraj w Niepołomicach oficjalnie uruchomiono nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Koszt inwestycji to ponad 3 mln zł, z czego ponad 1 mln zł to środki unijne.

PSZOK posiada specjalną rampę najazdową. Mieszkańcy przywożący śmieci mogą wrzucić je z samochodu wprost do kontenerów. Wszystko można załatwić w warunkach spełniających najwyższe standardy. PSZOK wyposażono w pomieszczenia warsztatowe i magazynowe.

W obiekcie będą składowane rzeczy oczekujące na naprawę, po której mieszkańcy będą mogli je zabrać i wykorzystać ponownie w swoich gospodarstwach. Powstała także ekologiczna ścieżka edukacyjna.

W specjalnie do tego przystosowanym budynku uczniowie pogłębią swoją wiedzę na temat recyklingu i ochrony środowiska. PSZOK wyposażono także w instalację fotowoltaiczną o mocy 5 kWp.

Podczas otwarcia burmistrz Roman Ptak podkreślił, że choć docierały do niego głosy mieszkańców z rezerwą podchodzących do usytuowania i budowy obiektu, to jednak po zakończeniu prac sygnały zmieniły się w gratulacje i słowa aprobaty.

Roman Ptak – burmistrz Niepołomic.

Umowę na wykonanie PSZOK podpisano 13 września 2018 roku, prace zakończono w czerwcu tego roku. To jest pierwsze tego typu miejsce w małopolskich gminach, nie licząc krakowskiej lamusowni przy ul. Nowohuckiej 1, przy stacji MPO. Otwarcie PSZOK kończy działalność dotychczasowego punktu zlokalizowanego przy starym wysypisku śmieci w Niepołomicach.

To jednocześnie pierwszy z dwóch tego typu obiektów, jakie będą funkcjonować w gminie Niepołomice. Ruszyła już budowa drugiego PSZOK-a w Woli Batorskiej. Jego otwarcie planowane jest na jesień.

– To jest ważny krok w kierunku poprawy czystości w naszym regionie. Wierzę, że otwarcia kolejnych, równie nowoczesnych, punktów segregacji odpadów w Małopolsce będą tylko kwestią czasu – stwierdził Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski, który uczestniczył w prezentacji niepołomickiego PSZOK.

Co można zostawić w PSZOK? odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, metale, odzież i tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, świetlówki i żarówki energooszczędne, opakowania po farbach, lakierach, stare farby i rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin i odczynnikach chemicznych, przepracowane oleje i filtry olejowe, tworzywa sztuczne, w tym styropian opakowaniowy.

Czego nie można zostawić? niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, popiołu i żużla, części samochodowych (np.: szyb, zderzaków, reflektorów, elementów karoserii, plastików samochodowych), opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, gaśnic i butli gazowych, odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), odpadów w opakowaniach cieknących, odpadów poprodukcyjnych, odpadów budowlanych zawierających azbest, papę, smołę, ondulinę itp., odpadów budowlanych z budów, remontów, demontaży, wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

kwiecień, 2023