R e k l a m a

Bochnia z budżetem na 2024 rok. Ponad 50 mln zł na inwestycje – LISTA

-

W czwartek radni przegłosowali projekt budżetu Bochni na 2024 rok. Za przyjęciem dokumentu zagłosowało 18 radnych, 3 wstrzymało się od głosu (wszyscy z klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa).

Do projektu, o którym pisaliśmy już ponad miesiąc temu (link do naszej publikacji TUTAJ), burmistrz zgłosił autopoprawkę. Uwzględnia ona zmiany w dochodach i wydatkach, ale w wydatkach majątkowych (inwestycjach) nie ma dużych zmian (dołożono tylko zadanie pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” z kwotą 4 tys. zł).

Wnioski do projektu budżetu

Podczas czwartkowej sesji pojawiła się propozycja zmian w zestawieniu wydatków majątkowych. Radny Jerzy Lysy złożył w imieniu radnych klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa (Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina) wniosek o przesunięcie środków (143 tys. zł) z projektu parkingu przy ul. św. Marka na wkład własny do budowy remizy OSP w Chodenicach (100 tys. zł) i dołożenie środków na opracowanie dokumentacji nowego przedszkola na os. św. Jana (43 tys. zł). Wniosek ten nie uzyskał jednak akceptacji większości rady („za” zagłosowało 3 radnych, przeciw 16, a 2 wstrzymało się od głosu).

Akceptację uzyskał natomiast wniosek złożony przez radną Zenonę Banasiak (14 głosów „za”, 3 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”), która chciała, aby w zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektów wielofunkcyjnych na osiedlu Smyków” dopisać w nawiasie „świetlica, klub seniora” co nie zmienia kwestii finansowej, a jedynie uściśla zakres zadania.

Ostatecznie rada głosowała projekt budżetu uwzględniający autopoprawkę burmistrza oraz przegłosowany wcześniej wniosek. Uchwałę budżetową poparło 18 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących.

Wynik głosowania

Wynik głosowania projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Bochnia na 2024 r. z autopoprawką:

ZA (18): Marta Babicz, Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

WSTRZYMALI SIĘ (3): Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina.

Wydatki na prawie 208 mln zł

Najważniejsze liczby z budżetu Bochni na 2024 r.:

dochody w kwocie 206 398 674,34 zł, w tym:

  • dochody bieżące: 163 026 232,74 zł
  • dochody majątkowe: 43 372 441,60 zł

wydatki w kwocie 207 806 554,34 zł, w tym:

  • wydatki bieżące: 157 788 638,00 zł
  • wydatki majątkowe: 50 017 916,34 zł

deficyt: 1 407 880,00 zł.

Ponad 50 mln zł na inwestycje

Na inwestycje zaplanowano ponad 50 mln zł. Najdroższe zadania to:

  • Rewaloryzacja Plant Salinarnych – 15 250 000 zł;
  • Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Partyzantów – 12 097 500 zł;
  • Budowa wielofunkcyjnego budynku usług społecznych na terenie osiedla Niepodległości (przedszkole, ośrodek zdrowia, świetlica dla seniorów) – 9 430 000 zł.

Lista zaplanowanych zadań inwestycyjnych:

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc