R e k l a m a

Niepołomice. Rada Miasta w obronie prawa mieszkańców do korzystania z geotermii

-

Radni Niepołomic podjęli uchwałę w sprawie „zakazu wykorzystania górotworu pod powierzchnią gminy Niepołomice dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami”.

W głosowaniu radni byli jednomyślni, na sesji nie było dyskusji, bo treść uchwały omówiono szczegółowo na komisjach. Jej inicjatorami byli radni klubu PiS, którzy zasygnalizowali potrzebę jej podjęcia miesiąc wcześniej – pisaliśmy o tym obszernie tutaj: Niepołomice. Radni zaniepokojeni prawem wprowadzonym przez PiS. Chcą zaprotestować

W uchwale, odnoszącej się do przyjętej przez Sejm poprzedniej kadencji i podpisanej przez prezydenta nowelizacji prawa geologicznego, sedno zawarto w dwóch paragrafach:

„Gmina Niepołomice w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego swoich mieszkańców, promuje korzystanie z odnawialnych źródeł energii, traktując priorytetowo wykorzystanie potencjału energii geotermalnej.”

„Dla możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz leczniczych właściwości wód termalnych obecnie i w przyszłości przez kolejne pokolenia, nie przewiduje się wykorzystania górotworu pod powierzchnią gminy Niepołomice dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami.”

W uzasadnieniu do uchwały, powołując się na przepisy i dyrektywy unijne, wskazano m.in, że „decyzja o geologicznym składowaniu dwutlenku węgla w Polsce została podjęta z naruszeniem procesu konsultacji społecznych”.

Podkreślono przy tym: Rada Miejska w Niepołomicach (…) nie wyraża zgody na pozbawienie mieszkańców gminy możliwości korzystania z czystej energii geotermalnej obecnie i w przyszłości.

Zobacz też: Niepołomice. Radni zaniepokojeni prawem wprowadzonym przez PiS. Chcą zaprotestować

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc