R e k l a m a

Bochnia. 25 sierpnia Małopolski Przegląd Zespołów Artystycznych

-

Już niebawem Miasto Soli rozbrzmi dźwiękami muzyki ludowej, pieśniami, przyśpiewkami, tańcem i barwnymi korowodami. Nie zabraknie również obrzędów ludowych. To wszystko dzięki IV Małopolskiemu Przeglądowi Zespołów Artystycznych działających przy OSP. Imprezie zaplanowanej na 25 sierpnia towarzyszyć będzie w tym roku Jarmark Produktów Regionalnych i Rękodzieła.

Niemal tradycją stało się, iż w ostatni weekend sierpnia do Bochni zjeżdżają z Małopolski artyści ludowi. Zespoły folklorystyczne, śpiewacze, kapele ludowe jak również kabarety, wystąpią na deskach amfiteatru, aby w radosny sposób świętować naszą tradycję i kulturę ludową podczas Małopolskiego Przeglądu. Impreza odbędzie się w niedzielę 25 sierpnia w Parku Rodzinnym Uzbornia w  Bochni od godziny 11 do 17. Swoją obecność zapowiedziało prawie 250 artystów z całej Małopolski.

Serdecznie zapraszam wszystkich na Przegląd. To święto kultury ludowej, które pokazuje wielkie bogactwo i różnorodność w strojach, pieśniach, muzyce, gwarze i zwyczajach. W  tym roku postanowiliśmy poszerzyć formułę imprezy i zaprosiliśmy do współpracy Koła Gospodyń Wiejskich, lokalnych rzemieślników i artystów.  Będzie można skosztować lokalnych produktów i zobaczyć tradycyjne rękodzieło – mówi starosta Adam Korta.

Przegląd  to przede wszystkim prezentacja dorobku artystycznego zespołów działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej w społeczeństwie. Wydarzenia takie kultywują tradycję i przekazują niematerialne dziedzictwo kultury ludowej nowym pokoleniom.  Ponadto spotkania te propagują wiedzę na temat działalności OSP oraz umożliwiają wymianę doświadczeń wykonawców biorących udział w tym wydarzeniu.

Konkurs ten organizowany jest już po raz czwarty i jest eliminacją Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych oraz do Festiwalu Piosenki Strażackiej.

Organizatorem przeglądu jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w partnerstwie z Starostwem Powiatowym w Bochni i Urzędem Miasta Bochnia. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Gazeta Krakowska, Radio RDN Małopolska, portal bochnianin.pl i bochniazbliska.pl oraz Informator Brzeski.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia