R e k l a m a

Bochnia. 25 sierpnia Małopolski Przegląd Zespołów Artystycznych

Już niebawem Miasto Soli rozbrzmi dźwiękami muzyki ludowej, pieśniami, przyśpiewkami, tańcem i barwnymi korowodami. Nie zabraknie również obrzędów ludowych. To wszystko dzięki IV...