R e k l a m a

Drwinia i Łapanów: Miliony dotacji na kanalizację, wodociągi i oczyszczalnie ścieków

Dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w regionie zostanie zrealizowanych pięć projektów z zakresu rozwijania systemu gospodarki wodno-ściekowej, w tym dwa w powiecie bocheńskim....

Gmina Bochnia: Ponad 5 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Majkowicach

Władze gminy Bochnia zawarły dziś umowę na realizację zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi, z pompowniami i zasilaniem...