R e k l a m a

Skała zamiast informacyjnego słupka przy Bazylice św. Mikołaja?

Radny Marek Bryg zaproponował wymianę informacyjnego słupka zlokalizowanego na łączniku przed Bazyliką św. Mikołaja w Bochni na skałę imitującą kruch solny. Propozycja ma związek...