R e k l a m a

Bochnia. Zdjęcia z historii BKS-u ozdobią mur stadionu miejskiego

Na murze stadionu miejskiego od strony północnej, przy ul. Kazimierza Wielkiego, zostaną zamontowane fotografie przedstawiające historię Bocheńskiego Klubu Sportowego. To inicjatywa wpisująca się w...