R e k l a m a

Niepołomice. Rozbudowa remizy OSP w Woli Batorskiej droższa o 1 mln zł

-

Po krótkiej przerwie wznowione zostały prace nad projektem „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej” w Woli Batorskiej.

Inwestycja, do której umowę podpisano 21 lipca 2023 roku, miała pierwotnie zakończyć się w grudniu 2023 roku. Nieprzewidziane okoliczności spowodowały jednak konieczność wstrzymania prac w celu przeprowadzenia niezbędnych dodatkowych prac projektowych i zabezpieczających istniejący budynek garaży.

W 2023 roku Niepołomice otrzymały dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w wysokości 2,4 mln zł, do tego gmina dołożyła udział własny w wysokości 653 tys. zł.

– W 2023 roku ze środków z budżetu państwa oraz środków własnych udało się wykorzystać łączną kwotę prawie 2 mln zł, jednakże z powodu wstrzymania prac i zwiększenia ich zakresu, zmuszeni byliśmy ubiegać się o przesunięcie niewykorzystanych środków na kolejny rok budżetowy. Wykonawca projektu wystąpił z aneksem, zwiększającym zarówno zakres, jak i wartość robót o kwotę 1 mln zł. Aktualna wartość robót budowlanych wynosi aktualnie 4,1 mln zł – wyjaśnia niepołomicki magistrat.

Po wykonaniu niezbędnych prac dodatkowych inwestycja została wznowiona. Mimo napotkanych trudności, prace zmierzają ku zakończeniu, a przekazanie rozbudowanego obiektu do użytku planowane jest na koniec maja 2024 roku.

– Jest to istotne przedsięwzięcie dla społeczności Woli Batorskiej, a modernizacja strażnicy wpłynie pozytywnie na efektywność interwencji i gotowość do działań w sytuacjach awaryjnych. Mamy nadzieję, że reszta prac przebiegać będzie bez zakłóceń – przekazano w komunikacie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia