R e k l a m a

Blisko 11,2 mln zł wsparcia dla samorządów z powiatu bocheńskiego na remonty dróg

-

– Dzisiaj rozpoczynamy podpisywanie z wójtami, burmistrzami, prezydentami i starostami umów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Małopolskie samorządy otrzymają łącznie ponad 300 mln zł – mówił dziś podczas spotkania w Tarnowie wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Do jednostek samorządu terytorialnego z powiatu bocheńskiego trafi łącznie niemal 11,2 mln zł. W sumie rozbudowie, przebudowie i remontowi poddanych zostanie prawie 6,4 km dróg.

Podczas spotkania w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał umowy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego m.in. z powiatu bocheńskiego.

Samorząd nie ma prosić

– Samorządy z subregionu tarnowskiego zrealizują na drogach powiatowych i gminnych prawie 50 zadań. Umowy, które dzisiaj dopinamy, opiewają łącznie na prawie 66 mln zł. Każdy samorząd dołącza wkład własny. Chcę to mocno podkreślić. Konsekwentnie podkreśla to Premier Kosiniak-Kamysz. Samorządom i społecznościom lokalnym należy się szacunek. Cytując Premiera, powtórzę: „Samorząd nie ma prosić, tylko realizować zadania wobec swojej wspólnoty lokalnej”. Wszyscy sygnatariusze są jednakowo ważnymi podmiotami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, bo beneficjentami tych środków są przede wszystkim mieszkańcy, a realizacja zadań infrastrukturalnych przysłuży się również lokalnym przedsiębiorcom – mówił wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.


Łącznie do jednostek samorządu terytorialnego z powiatu bocheńskiego trafi niemal 11,2 mln zł. To środki, które przyznane zostały pięciu samorządom i obejmują realizację 10 zadań.

Największym beneficjentem jest Powiat Bocheński, który zrealizuje trzy inwestycje:

  • rozbudowę drogi powiatowej 2086K w miejscowości Bochnia – wsparcie finansowe w wysokości 1 044 150zł;
  • rozbudowę drogi powiatowej nr 2094K w miejscowościach Bratucice i Okulice – wsparcie finansowe w wysokości 1 243 474 zł;
  • rozbudowę drogi powiatowej nr 1444K w miejscowościach Olchawa – wsparcie finansowe w wysokości – 4 178 575 zł.

Tym samym całość przyznanego dofinansowania dla powiatu bocheńskiego wynosi niemal 6,5 mln zł.

Pozostałe zadania zrealizują cztery gminy. Są to:

Gmina Bochnia

„Przebudowa drogi gminnej 580816K w miejscowości Stanisławice” – wsparcie finansowe w wysokości 2 423 591,20 zł;

Gmina Łapanów

– „Remont drogi gminnej nr 580223K w miejscowości Ubrzeż” – wsparcie finansowe w wysokości 809 414 zł
– „Remont drogi gminnej nr 580201K w miejscowości Łapanów” – wsparcie finansowe w wysokości 301 379 zł

Łączna wartość dofinansowania dla gminy Łapanów: ponad 1,1 mln zł.

Gmina Trzciana

– „Remont drogi gminnej 580593K Kierlikówka – Rdzawa I w miejscowości Kierlikówka” – wsparcie finansowe w wysokości 631 481 zł
– „Remont drogi gminnej 580589K Kierlikówka – Pod Kościół w miejscowości Kierlikówka” – wsparcie finansowe w wysokości 137 208 zł

Łączna wartość dofinansowania dla gminy Trzciana: prawie 770 tys. zł.

Gmina Żegocina

– „Przebudowa drogi gminnej nr K580415 Żegocina – Ośrodek Zdrowia w miejscowości Żegocina” – wsparcie finansowe w wysokości 112 008 zł
– „Remont drogi gminnej K580402 w miejscowości Żegocina” – ze wsparciem w wysokości 311 737 zł

Łączna wartość dofinansowania dla gminy Żegocina: prawie 424 tys. zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia