R e k l a m a

Mama 4 plus. Kilka tysięcy matczynych emerytur w Małopolsce

-

Od marca można starać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4 plus”. W Małopolsce niemal 4,2 tys. osób otrzymało już wsparcie finansowe z tego programu.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zajęły się wychowywaniem dzieci i z tego powodu zrezygnowały z zatrudnienia.

O świadczenie w wysokości do 1100 zł mogą starać się matki, które urodziły lub wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie mają niezbędnych środków utrzymania. W określonych przypadkach świadczenie może zostać przyznane ojcu dzieci np. gdy matka zmarła lub porzuciła dzieci. Matczyne emerytury przysługują osobom, które ukończyły powszechny wiek emerytalny.

Jeśli osoba, która stara się o świadczenie ma jakikolwiek dochód, rodzicielskie świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w wysokości dopełnienia do kwoty 1100 zł.

Do tej pory w Małopolsce złożono przeszło 4,9 tys. wniosków o świadczenie „Mama 4 plus”. Najwięcej wpłynęło do sądeckiego oddziału ZUS (1,7 tys.), najmniej w Chrzanowie – 982. Większość wniosków składają osoby między 60 a 69 rokiem życia (3,6 tysiąca). Tylko 14 z nich złożyli mężczyźni. 

W naszym województwie do połowy sierpnia rozpatrzono przeszło 4,7 tys. spraw, z czego niemal 4,2 tys. pozytywnie. Najczęściej świadczenia nie są przyznawane z powodu niespełnienia warunku dochodowego lub wychowania mniej niż czwórki dzieci.

Większość osób, którym przyznano „matczyną emeryturę” wychowało dokładnie czworo dzieci, ale wśród nich aż 170 rodziców wychowało ponad dziewięcioro dzieci

Tarnowskim oddziale ZUS, który obejmuje też inspektorat w Bochni, złożono 1098 wniosków. Przyznano 946 świadczeń.

Więcej informacji o tym jak otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające można znaleźć na stronie www.zus.pl.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia