R e k l a m a

Ostatnie posiedzenie Rady Miasta Bochnia

-

25 kwietnia 2024 r. w sali narad Urzędu Miasta odbyła się ostatnia sesja Rady Miasta Bochnia kadencji 2018-2024.

Oprócz programowych punktów podczas posiedzenia dokonano podsumowań ponad 5-letniej pracy Rady. Był również czas na wzajemne podziękowania.

Radę Miasta w kadencji 2018–2024 tworzyli:

  • Przewodniczący: Bogdan Kosturkiewicz
  • Wiceprzewodniczący: Krzysztof Sroka
  • Radni: Marta Babicz, Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Edward Dźwigaj, Bogusław Dźwigaj, Celina Kamionka, Eugeniusz Konieczny, Jerzy Lysy, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Damian Słonina, Kazimierz Wróbel, Łucja Satoła-Tokarczyk, Kinga Przyborowska, Kazimierz Ścisło, Alicja Śliwa.

Rozpoczęcie LXVIII sesji poprzedziło wystąpienie burmistrza Stefana Kolawińskiego, który podsumował wszystkie trzy kadencje, w których był gospodarzem miasta.

Zobacz też: Kiedy ślubowanie nowych radnych, burmistrzów i wójtów?

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia