R e k l a m a

20 lat Polski w UE. Jak starą „czwórkę” zastąpiła autostrada A4

-

Mija dwadzieścia lat członkostwa Polski w UE. W tym czasie w Małopolsce zrealizowano na drogach krajowych 11 przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych kwotą prawie 5 miliardów zł. Łączna długość powstałych i będących dziś jeszcze w budowie tras wspartych środkami UE to 143 km. W ciągu 20 lat sieć dróg szybkiego ruchu – zarządzanych przez krakowski oddział GDDKiA – wzrosła ponad 7-krotnie, z 24 km do 175 km! Kluczowa inwestycja to autostrada A4 Targowisko – Tarnów, którą każdego dnia jeździ prawie 50 tys. aut.

Na początek

Pierwsze zadanie, dofinansowane ze środków UE po 2004 roku, dotyczyło 87,4 km odcinka ówczesnej drogi krajowej nr 4, zwanej dziś potocznie „starą czwórką”. Krakowski oddział GDDKiA realizował w latach 2005-2007 zadanie poprawy stanu nawierzchni i przygotowania jej do ruchu pojazdów o nacisku do 11,5 tony na oś. Pozwoliło to na dostosowanie głównej osi komunikacyjnej wschód – zachód województwa do standardów europejskich.

Dofinansowanie ze środków UE wyniosło ponad 195 milionów zł

Jak DK4 stała się DK94

Zmodernizowana DK4 spełniała standardy unijne w zakresie dostosowania jej do ruchu pojazdów ciężarowych, nie rozwiązywała jednak kluczowego problemu związanego z jej niewystarczającą przepustowością. Sygnalizacja świetlna w Łapczycy czy rondo w Brzesku to miejsca, które cieszyły się złą sławą wśród kierowców. Tworzyły się tam często wielokilometrowe korki.

Problem rosnącego ruchu tranzytowego między Krakowem i Rzeszowem mogła rozwiązać jedynie droga szybkiego ruchu, planowana jeszcze przed II wojną światową autostrada na wschód od stolicy Małopolski.

57-kilometrowy odcinek między węzłami Targowisko i Tarnów Centrum został wybudowany w latach 2010-2012 z dofinansowaniem unijnym w wysokości niemal 850 milionów zł.

Ta część autostrady, wraz z ukończoną 2 lata później trasą Tarnów – Rzeszów, całkowicie zrewolucjonizowała transport między stolicami Małopolski i Podkarpacia. Czas przejazdu skrócił się o połowę, z ok. 3 godz. do 1,5 godz. Radykalnie poprawiła się dostępność komunikacyjna Tarnowa. Czas przejazdu z tego drugiego pod względem wielkości miasta regionu do Krakowa zmniejszył się z ok. 2 godz. do niewiele ponad 50 minut.

Wraz z oddaniem autostrady A4 droga krajowa nr 4 stała się DK94, znaną powszechnie jako „stara czwórka”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia