R e k l a m a

Miliony dotacji, czyli 20 lat Bochni w UE

Felieton RedNacza

-

W referendum akcesyjnym w 2003 roku ponad 80 proc. mieszkańców Bochni powiedziało „TAK” dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a przez kolejne dwie dekady do miasta trafiły miliony euro na inwestycje, na które zapewne nigdy nie mielibyśmy wystarczająco dużo pieniędzy…

Dziś przypada 20. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Akcesja przyniosła wiele korzyści, zarówno gospodarczych, politycznych, jak i społecznych: Polska uzyskała dostęp do ogromnego jednolitego rynku, co umożliwiło polskim firmom sprzedaż swoich produktów i usług na terenie całej UE bez ograniczeń taryfowych i niemal bez granic; członkostwo umożliwiło Polakom swobodne podróżowanie, naukę i pracę w innych krajach członkowskich (dla wielu osób stało się to szansą na lepsze zarobki i rozwój kariery zawodowej); integracja przyczyniła się do większego otwarcia na różnorodność kulturową i ideologiczną, co sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.

Wzrósł standard życia – bo dzięki wsparciu finansowemu z funduszy strukturalnych i spójności UE, Polska mogła inwestować w rozwój infrastruktury, edukacji, służby zdrowia oraz wiele innych obszarów.

Tak było także w Bochni. Wiele inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach, bez których dziś nie wyobrażamy sobie naszego miasta, powstało właśnie dzięki znaczącemu wsparciu z funduszy UE. Największe i najważniejsze to te zrealizowane przez MPWiK: zaraz po wejściu Polski do UE Bochnia dostała 10 mln euro (!) na modernizację zakładu uzdatniania wody, a w 2021 roku oficjalnie zakończono ogromną inwestycję polegającą na modernizacji oczyszczalni ścieków (40 mln zł dotacji z UE).

Miliony popłynęły do miasta także na inne znaczące projekty: rewitalizację centrum (ponad 12 mln zł dotacji), wyposażenie w infrastrukturę BSAG (9,7), która zresztą leży przy autostradzie również zbudowanej z dużym udziałem środków unijnych, termomodernizację budynków publicznych (6,6), rewitalizację Parku Uzbornia (5), budowę tężni (3,7), hali widowiskowo-sportowej (2,9), węzła przesiadkowego przy dworcu PKP, renowację budynku Muzeum im. Stanisława Fischera, trwającą rewitalizację Plant i wiele, wiele innych…

Długa jest lista inwestycji w bocheńskim szpitalu, zrealizowanych dzięki środkom z UE, oto kilka najkosztowniejszych:

  • pełne dostosowanie Oddziałów Ginekologii Położnictwa i Neonatologii Szpitala Powiatowego w Bochni do wymogów prawa i szczególnych potrzeb pacjentów (7,7 mln zł dotacji)
  • modernizacja SOR (4,6)
  • rozbudowa i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz oddziałów chorób wewnętrznych i ich wyposażenie w sprzęt medyczny (4,3)
  • modernizacja źródła ciepła oraz montaż solarów (3,8)
  • budowa lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (2,3)

Pieniądze z funduszy unijnych płynęły też do firm i spółek, w tym na przykład Kopalni Soli Bochnia, która otrzymała 8,6 mln zł na m.in. przygotowanie nowej trasy turystycznej. Ale mniejsze i większe granty dostało też wiele podmiotów prywatnych, co pozwoliło im wykonać skoki modernizacyjne przenoszące je na wyższy poziom rozwoju.

Wartość członkostwa w Unii Europejskiej jest kwestią, która budzi dziś wiele debat i ocen z różnych perspektyw. Wydaje się jednak, że dla Polski przyniosło/przynosi więcej korzyści niż strat, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę długoterminowy rozwój, stabilność, bezpieczeństwo i dobrobyt społeczny. Oczywiście, wstąpienie do UE nie pozbawiło Polski wyzwań ani nie rozwiązało wszystkich problemów, ale zapewniło znaczące korzyści dla kraju i jego obywateli.

W tym mieszkańców Bochni.

Zobacz też: 20 lat Polski w UE. Jak w referendum głosowali mieszkańcy Bochni, Brzeska, Niepołomic i regionu? – INFOGRAFIKA

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia