R e k l a m a

Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie „kolejki”

-

Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie realizacji w Bochni inwestycji o nazwie „Turisticus”, czyli remontu tzw. „kolejki” – ustalił Bochnianin.pl.

Sprawa „kolejki” trafiła do prokuratury po przegłosowaniu w styczniu br. przez radnych komisji rewizyjnej wniosku w tej sprawie (3 głosy „za”, 2 „przeciwko”). Wątpliwości dotyczyły przede wszystkim zlecenia robót dodatkowych na kwotę prawie 0,5 mln zł. Pierwotnie koszt realizacji zadania miał wynieść prawie 3,8 mln zł (część wydatków – 0,9 mln zł – pokryła unijna dotacja), a ostateczna kwota to ok. 4,3 mln zł.

W pierwszym kwartale br. sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej. W piątek zakończyło się postępowanie sprawdzające.

Postępowanie prowadzone w sprawie o przestępstwo z art. 231 § 1 kodeksu karnego i inne zostało zakończone 27 września 2019 roku wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwapoinformował redakcję Bochnianin.pl Waldemar Malec, prokurator rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej.

Postępowanie dotyczyło niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień w okresie od 30 sierpnia 2016 r. do 22 stycznia 2019 r. przez burmistrza Bochni poprzez nieskompletowanie całości dokumentacji lub jej niezweryfikowanie w związku z realizacją inwestycji „Turisticus”, co doprowadziło do realizacji dodatkowych robót i czterokrotnego aneksowania głównej umowy powodującego wzrost kosztów inwestycji o prawie 0,5 mln zł (art. 231 kodeksu karnego i art. 296 kk).

Prokurator stanął na stanowisku, że w tej sprawie nie zostały zrealizowane znamiona przestępstwa powiedział w rozmowie z Bochnianin.pl Witold Swadźba, rzecznik prasowy Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Decyzja nie jest prawomocna. Stronom przysługuje wniesienie zażalenia do sądu w terminie 7 dni od momentu doręczenia postanowienia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc