R e k l a m a

Gmina Bochnia. Wyremontowano drogę w Nieszkowicach Wielkich

-

Zakończył się remont drogi gminnej w Nieszkowicach Wielkich. Inwestycja kosztowała w sumie 364 tys. zł, ale gmina pozyskała na ten cel dotację 240 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakres zadania obejmował: podbudowę, nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej, regulację studzienek, pobocza, konserwację rowu, umocnienie skarpy, próg zwalniający, oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą tego zadania była firma KONSORCJUM FIRM „BIRKOWSCY”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc