R e k l a m a

Bocheńska porodówka jedną z najlepszych w Polsce

-

Szpital Powiatowy w Bochni znalazł się na szóstym miejscu w Polsce w rankingu przygotowanym przez Fundację Rodzić po Ludzku. Jednocześnie – jak już informowaliśmy – bocheńska porodówka – w tym zestawieniu zajęła pierwsze miejsce w Małopolsce.

– To powód do dumy i radości. Dziękuję za to personelowi szpitala, bo to w dużej mierze zasługa pracujących tu osób. To wyróżnienie cieszy szczególnie, bowiem szpital oceniały kobiety, które tu rodziły – mówił Adam Korta, bocheński starosta podczas wizyty w szpitalu.

Ale nie tylko. Autorzy rankingu sprawdzili także stosowanie wszystkich obowiązujących norm i standardów związanych z opieką okołoporodową. Bochnia wypadła bardzo dobrze.

Gratulacje personelowi bocheńskiego szpitala składał także Jarosław Kycia dyrektor placówki. – Cieszę się, że nasi lekarze i pielęgniarki systematycznie podnoszą kwalifikacje. To jak widać procentuje – podkreślał.

Ranking przygotowany przez Fundację Rodzić po ludzku powstał na podstawie opinii i ocen kobiet, które wzięły udział w ankiecie. Pacjentki, odpowiadały na pytania na temat opieki w obszarach: realizacji planu porodu, swobody rodzenia, kontaktu z dzieckiem po narodzinach, opieki podczas cięcia cesarskiego, pomocy w opiece nad dzieckiem, wsparcie w karmieniu piersią, realizacji praw pacjenta, warunków w szpitalu, oceny postawy personelu, zadowolenia z opieki.

Były w niej także pytania dotyczące wspomnień związanych ze sposobem traktowania kobiety przez personel oraz komunikacji z pacjentką. Do całościowej oceny zostały włączone także subiektywne oceny satysfakcji kobiet w wyżej wymienionych obszarach.

Oddział położniczo-ginekologiczny w Szpitalu Powiatowym w Bochni zdobył w ogólnopolskim zestawieniu 72 punktów na 100 możliwych (szóste miejsce).

Pacjentki, które rodziły w Bochni, najwyżej oceniły opiekę w szpitalu (96,4 proc.) i postawę personelu (85,5 proc.) Kobiety doceniły także: realizację planu porodu, swobodę rodzenia, kontakt z dzieckiem po narodzinach, opiekę podczas cesarskiego cięcia, pomoc w opiece nad dzieckiem, wsparcie w karmieniu piersią, realizacja praw pacjenta, warunki w szpitalu.

Autorzy rankingu – Fundacja Rodzić po Ludzku jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, działającą na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Jej celem jest, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką personelu, przy wsparciu bliskich jej osób.
Fundacja od ponad 20 lat monitoruje placówki położnicze, sprawdza, jak respektowane są tam prawa kobiet w opiece okołoporodowej, oraz nagradza najlepsze szpitale. Dzięki rozwojowi technologii informatycznych prowadzi ciągły monitoring i na bieżąco dostarcza informacji kobietom oraz placówkom medycznym, w jaki sposób poszczególne szpitale/oddziały realizują zapisy prawa.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia